We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Et moralsk rammeverk for migrasjon

2 0 26
03.12.2018

FNs nye migrasjonsrammeverk er blitt et hett tema. Mange mener at det er viktig med en internasjonal enighet i tilknytning til migrasjon. Hovedproblemet er at forslagene som foreslås er mer rettet mot fortiden enn fremtiden. Man kan gå så langt som å si at FN ser ut til å ville løse fremtidens migrasjonsutfordringer med 90-tallets positivisme. Det vil neppe hjelpe.

I dokumentets innledning står det følgende: «Flyktninger og migranter/ innvandrere har rett til universelle menneskerettigheter og grunnleggende friheter som må til enhver tid respekteres, beskyttes og oppfylles.»

Dokumentet gjelder altså ikke kun dem som flykter fra krig og forfølgelse, men det gjelder alle som ønsker å migrere. Det gjelder altså også dem som ønsker seg et bedre liv.

Umiddelbart kan det virke som dokumentet i utgangspunktet forsøker å tåkelegge........

© Nettavisen