‘Het is een langzaam ontbindingsproces. Het begon met terzijdestelling van de belijdenis: alleen de Schrift moest gehoord worden. Dan wordt ook de Schrift losgelaten en gaat men tot de Persoon van Christus terug. Van de Persoon van Christus wordt eerst Zijn Godheid, dan zijn pre-existentie, vervolgens ook Zijn zondeloosheid prijsgegeven en blijft er niets van Hem over dan een godsdienstig mens, een religieus genie die ons Gods liefde openbaart. Maar ook dat bestaan en die liefde Gods blijkt voor kritiek niet bestand.’

Bovenstaande woorden zijn van de ooit gezaghebbende, gereformeerde hoogleraar en predikant Herman Bavinck. Hij beschreef aan het einde van de negentiende eeuw in een lang artikel de ontwikkeling van de moderne theologie. Een theologie die in zijn ogen sterk is in het afbreken, maar zwak in het opbouwen.

Misschien mag ik in liefde en betrokkenheid de vraag stellen waar de traditionele kerkelijke achterban van het Nederlands Dagblad (de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken) zich momenteel ophoudt. In welke fase van het openingscitaat bevindt zij zich? Ik denk zelf ergens in de derde zin: ‘Dan wordt ook de Schrift losgelaten en gaat men tot de Persoon van Christus terug.’

QOSHE - Een nieuwe manier van bijbellezen: Als het Woord wordt beroofd van zijn universele gezag, is alles vloeibaar - Diederik Van Dijk
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Een nieuwe manier van bijbellezen: Als het Woord wordt beroofd van zijn universele gezag, is alles vloeibaar

9 0 0
28.11.2022

‘Het is een langzaam ontbindingsproces. Het begon met terzijdestelling van de belijdenis: alleen de Schrift moest gehoord worden. Dan wordt ook de Schrift losgelaten en gaat men tot de Persoon van Christus terug. Van de Persoon van Christus wordt eerst Zijn Godheid, dan zijn pre-existentie, vervolgens ook Zijn........

© Nederlands Dagblad


Get it on Google Play