We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Så kan Örebros bostäder bidra till att nå Sveriges klimatmål

2 1 0
18.06.2019

Energianvändningen i sektorn bostäder och service står för nära 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Under de senaste 12 åren har denna energianvändning i stort sett legat still med mindre väderförklarande variationer mellan åren. Sveriges energieffektiviseringsmål innebär i praktiken en absolut minskning i energianvändningen med 20 procent.

Energianvändningen i Sveriges flerbostadshus var i snitt 13,5 megawattimmar (13 500 kilowattimmar) per lägenhet under 2017, vilket motsvarar 940 000 megawattimmar för Örebro läns totala........

© NA