We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Lars Ströman: Örebro har gjort en "vi vet inte vad vi ska göra"-plan mot droger

2 1 0
15.06.2019

I januari uppmärksammades att det förekommer handel med narkotika på snart sagt varje gymnasieskola i Örebro. Då utlovades en plan för att få bort knarket. En handlingsplan. Det borde alltså vara en plan för att agera. Det är det som uttrycket betyder.

Nu finns planen.

Men är det en handlingsplan? Nej, det är det inte. Det är snarare en panikplan, några hastigt nedtecknade punkter som är illa genomtänkta. Utgångspunkten är att narkotikahundar ska........

© NA