We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

En fungerade skola är ett politiskt mål i Laxå

1 1 0
12.06.2019

Svar

När man läser Lärarförbundets och Kommunals debattartikel i NA den 31 maj kan man få uppfattningen att vi i den politiska kommunledningen i Laxå totalt struntar i skolan och dess situation.

Verkligheten är den totalt motsatta. Att få en väl fungerande skola och bättre resultat, speciellt i årskurs 9, är den stora politiska målsättningen under denna mandatperiod!

När det gäller storleken på klasserna på högstadiet under hösten är detta främst en rektorsfråga då det är rektor som enligt skollagen organiserar arbetet på skolan och styr resurserna till respektive klass. Det är inget som vi politiker varken får eller ska lägga oss i.

Bilden som Lärarförbundet och kommunal ger i sin artikel är att den nya kulturnämnden tar bort resurser från skolan så att vi........

© NA