We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Den laddade energifrågan

2 1 0
13.06.2019

Det finns ingen politisk fråga som är så aktuell och väcker så många känslor som just energifrågan. Den är lika ödesmättad som ett grekiskt drama. Här finns allt, nationens utveckling, relationen till andra stater, allianser och olika syn på kamp och svek.

Tillgång till energi för ett rimligt pris har historiskt för Sverige varit en framgångsfaktor. Genom den har vi kunnat ha en stor tung basindustri och en stark export. Exporten motsvarar 47 procent av vår BNP, en stor del av vår höga levnadsstandard.

Vi vill fortsätta att ha det så, relativt billig energi när vi behöver den, där vi behöver den. Energi som vi också vill vara noga med hur vi använder. Vi vill dessutom att energin ger så låga CO2-utsläpp som möjligt, en ödesfråga för klimatet.

Vi ser nu att Sverige inte tillräckligt snabbt ställer om och minskar sitt CO2-utsläpp, tvärtom ökade våra CO2 utsläpp förra året........

© NA