We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sırrın ölçüsü nedir?

1 0 0
20.09.2021

Müşahede: Seyretmek ve görmek manasındadır. Müşahedetullahtan kasıt şunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah, (cc) bazı gizli hakikatların seyri için insanda vedia (emanet) bırakılan manevî lâtifeler, marifetullahla birlikte terakki eder. Allah ile muhatap edecek seviyeye getirip bazı sırlara vâkıf eder. Adeta gözüyle o gizli hakikatleri müşahede etmiş oluyor.

Sır, bazan başkaları tarafından bilinmesi istenmez. Gerek fert, gerek aile, gerek cemaatler, gerekse devlet içindeki sırlar bunlar hepsi de özel sırlardır, açığa çıkarmamalıdır. Açığa çıkarılan sır, sır olmaktan da çıkar. Hz. Ali (ra) “Sır, yani içinde sakladığın şey senin esirindir. Onu ortaya çıkardığın zaman sen ona esir olursun” buyurmuş.

Sır saklamada önemli bir husus da başkalarının bize emânet ettikleri sırları saklamaktır. Peygamberimiz (asm) ve Ashabı kendilerine söylenen sırları muhafaza eder ve kimseye açıklamazlardı. Özellikle aile sırlarının korunması çok önemlidir. Sırların korunmaması münafıklık........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play