We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AİLE BAKANININ DİKKATİNE!

2 0 0
22.09.2021

AİLE BAKANININ DİKKATİNE
(AİLENİN AYAĞA KALKMASI-2)

Hak ve Kardeşlik Platformu aileyi cemiyetin temeli kabul eder.

Aile toplumun temeli ve toplumsal dayanışmanın oluşmasında rol oynayan ana unsurdur. Bu nedenle aile toplumun çekirdeğidir. Çekirdek sağlam oldu mu atomu parçalamanın zor olduğu gibi toplumu parçalamakta o oranda zordur.

Aile, maddi ve manevi her türlü tehdide karşı hem bir kalkan hem de bir kale gibidir. Toplumsal mutluluk, dayanışma, barış, sevgi ve saygının yolu aileden geçer.

Bu sebeple ve özellikle küreselleşmenin baskın tavrı karşısında dalgakıran görevi gören kurum ve yapılar aileyi her şart altında korumalıdır.

Aile hayatının istikrarlı bir nizama kavuşması için gereken bütün tedbirler alınmalı, saadet ve huzur bozucu dış tesirler giderilmeli, aile reislerinin çocuklar üzerindeki kontrol ve murakabesi cemiyet içerisinde devam ettirilmeli, çocuklar üzerinde kanunların ebeveyne sağladı ahlaki, dini ve manevi eğitim yaptırma hakkının etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olunmalıdır.

Sevgisiz, şefkatsiz, güven duygusundan uzak büyümüş çocukların kandırılması, sömürülmesi, kullanılması ne kadar kolay olduğunu düşünmek çokta zor olmasa gerek. Bu bağlamda Hak ve Kardeşlik Platformu, devlet politikalarında atılacak her adımda aile müessesesini öncelemeyi temel bir prensip kabul etmektedir.

Bu amaçla,
• Doğrudan aileye ve özellikle de çocuğa zarar veren, ahlaki değerleri tahrip edici unsurların önüne geçmek için “Çocuk ve Aileyi Koruma Yüksek Kurulu” gibi üst kurullar organize edilmelidir.

Uluslararası nitelikte küresel tehditlere karşı “Dünya Medya Teşkilatı”, “Uluslararası Haber Ajansı”, “Kadın, Aile ve Çocuğu Koruma Teşkilatı” gibi koruyucu yapıların hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

• Aile yapımızı kökten sarsıcı özellik taşıyan politik uygulamalar ve uluslararası yasa koyucu müdahaleler toplumsal dinamiklerimizi tahrip etmektedir.

Aileyi korumak adına “Önce........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play