We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Milli Servet Deri ve Bağırsak

3 0 0
30.06.2022

Pandemiden uzak bir Kurban Bayramı’na yaklaşırken, birçok STK’nın özenle üzerinde durduğu bir konu da “deri ve bağırsak” konusudur. Hani “koyun can derdinde, kasap et derdinde” diye bir deyim vardı. İşte o misal, vatandaş kurban derdinde, STK’lar deri bağırsak derdinde. Çünkü birçok vatandaşımız, deri ve bağırsağın “milli servet” hükmünde olduğunu bilmiyor. STK’lar ise meseleye daha dakik yaklaşarak işin hem maddi, hem de manevi yönüyle ilgililer.

Şöyle ki:

Manevi açıdan: Müslümanların ibadetini sakata düşmekten kurtarmaktır. Çünkü deri ve bağırsak, yılda bir yapılan ve Hanefi ulemasına göre vacip olan bir ibadetin parçasıdır. Dolayısıyla kurbanın hiçbir parçası, ibadet hükmündeki bir amel dışında değerlendirilemez. Aksi halde kesilen hayvan kurban olmaktan çıkıp kasaptan alınan et haline gelebilir. Halbuki “Kurban Bayramı” “Kebap Bayramı” veya “Mangal Sefası” değil, “Âdem’den Hâteme” (as) devam eden özel bir ibadettir.

Kurbanın derisi, bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Resulullah (sav) veda haccında Hz. Ali’ye, (ra) kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir. (Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21). Buna göre kurban derisi ve bağırsağının para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir (İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 203). Kurbanın herhangi bir parçasının satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 165).

Kurbanın et, sakatat, deri, yün ve süt gibi unsurlarının satılması caiz değildir. Böyle bir durum, kurban ibadetini boşa çıkarabilir. Resulullah (sav) şöyle buyurur: “Kim kurbanın derisini satarsa, kurban kesmemiş gibidir.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, IX, 496) buyurmuştur. Bu sebeple kurbanın derisi ya da etinin satılması hâlinde alınan bedelin sadaka olarak dağıtılması gerekir.

Maddi........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play