Tüm varlılar gibi insanı da yoktan var eden Allah’tır (cc). Kaldı ki insanı tüm varlıklar içinde
özel bir değerde ve güzellikte yaratmıştır. Allah (cc) şöyle buyurur: “İncire, zeytine, Sina dağına ve şu
emin beldeye yemin ederim ki; biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da (fıtrata ve imana sırtını
dönünce onu) çevirdik aşağıların aşağısına attık.” (Zilzal 95/1-5) “Doğrusu Biz, Ademoğlunu
mükerrem kıldık; (değerli ve şerefli konumda yarattık. Böylece insanları çok özel bir ikrama ve iltifata
mazhar yaptık.) Karada, (havada) ve denizde (kolaylıkla) taşıdık (en rahat vasıtalarla gezip dolaşacak
imkânlar sağladık), en temiz ve leziz nimetlerle rızıklandırdık, ve yarattıklarımızın pek çoğundan
faziletli ve üstün kıldık.” (17/111)
Zilzal suresinde geçen “Esfeli sâfilîn” ifadesi; zamanla yaşlanarak fiziki manada zayıflamak
manasına da alınmıştır. Ancak bizim asıl konumuz, onun diğer manası olan manevi çöküntüdür. Evet,
insan kendisini yoktan ve bu kadar güzel yaratan Rabbine karşı nankörlük ederek kulluk ve ahlak
sınırlarını paspas yapınca, zilletin en dibine yuvarlanır. Dünyada zillet ve rezalete, ukbada da
cehennem ve azaba mahkum olur.
Fıtrata operasyon çekme diyebileceğimiz LGBT sapkınlığı da dünya ahiret zillet, rezalet ve
azaba müstehak olma sebebidir. Çünkü tüm çeşitleriyle bu sapkınlıklar, şeytanın tuzağına düşüp
yaratana isyan etmektir. Allah (cc) şöyle buyurur: “Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: "Yemin ederim
ki, kullarından belli bir pay edineceğim" demiştir. "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş
kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar
için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler" (dedi).
Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. (Şeytan) onlara söz
verir ve onları ümitlendirir; halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir.”
(Nisa 4/118-120)
Allah’ın yarattıklarını değiştirmek, canlıların tabii şekil ve özelliklerini değiştirmek demektir.
Hayvanların gereksiz yere kulak ve kuyruklarını kesmek; kaşları, dişleri... süsleme maksadıyla
değiştirmek bu kabildendir ve yasaklanmıştır. Tabiatın dengesini bozan davranış, kullanma ve
teknoloji de aynı çerçeveye girmektedir.
Müfessirlerin fıtrata müdahale ederek değiştirmeye kalkışmayı böyle açıklamışlardır.
Düşünelim ki, insanın dişlerini, kaşlarını, burun vb. organlarına estetik yapıp kısmi müdahalelerde
bulunmasını Allah Resulü (sav) yasaklamışlar ve bunu lanet sebebi saymışlardır. Peki bir insanın
cinsiyetine müdahale ederek erkek iken dişi, dişiyken erkek olmaya kalkışması ne denli zillet ve azap
sebebi olacağını varın siz kıyas edin…
“İbahiye” yani sınırsız ahlaksızlık olan LGBT sapkınlığının fıtrata operasyon olduğunu net
olarak anlatan naslardan bir kısmı da şu ayetlerdir. “O, dönüp gitti mi (yahut iktidar olup iş başına
geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah
bozgunculuğu sevmez. Böylesine "Allah'tan kork!" denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk
eder. (Ceza ve azap olarak) ona cehennem yeter. O ne kötü yerdir!” (Bakara 2/205-206)
Allah (cc) 1450 yıl önceden şer ve kötülüğün temsilciliğini yapacak karakteri bozuk insanların
olabileceğini haber veriyor. Asırlardır şer ve kötülük için çalışan loca ve mahfillerin olabileceğini
anlatıyor. Özellikle küresel çeteler dediğimiz karanlık odaklara karşı uyarıp onlara karşı mücadele
etmenin gereğini vurguluyor. Bu şer odakları nasıl şer için çalışıyorlarsa, bizim de hayrın saffında, hak
ve adalet için çalışmamız gerekmektedir. Allah (cc) şöyle buyurur: “Kâfir olanlar da birbirlerinin
yardımcılarıdır. Eğer siz onu (Allah'ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük
bir fesat olur.” (Enfal 8/73)

Şu anda başta ABD, AB ülkeleri ve onların dümen suyundaki tüm ülkeler, ekonomik, sosyal,
siyasal ve diğer tüm güçleriyle bu ifsat ve bozgunculuğun lokomotifi durumundadırlar. Birçok
uluslararası ve devletlerin de üstünde gücü olan şirketler de mezkur devletleri aratmayacak şekilde
bu şer ve fitnenin arkasında durmaktadırlar. LGBT çalışmalarını yapmaya çalışan örgütler, dernekler,
kulüpler ve sayısız sosyal medya platformları, sınırsız bir şekilde fonlanmaktadırlar.
Bu ifsat klikleri ve arkasındaki güçler, sınırsız ahlaksızlık olan LGBT’yi o kadar dayatıyorlar ki,
aksini düşünen veya onların fikrine karşı olanları, ellerinden gelse bir kaşık suda boğmaya çalışıyor.
Bunlar her ağızlarını açtıklarında fikir özgürlüğü ve demokrasi ve insan haklardan bahsediyorlar. Ama
LGBT’ye karşı bir ses çıkarılmasına dahi tahammül etmiyorlar. Hatta bu fikre karşı söz söyleyen nadir
bazı devlet başkanlarına dahi operasyon çekiyorlar. Bunlar meşhur tabirle: “Demokrasi ama beni
seçmeniz şartıyla” “Fikir özgürlüğü ama benim fikrimi savunmanız şartıyla” diyorlar. Ama sonuçta
zalimler kaybedecekler. Çünkü fıtrata savaş açanlar, “fıtratın” yani yaratılışın sahibi olan Allah'a (cc)
savaş açmış oluyorlar. Zalimler için yaşasın cehennem… Subheneke... Bihamdike... Esteğfiruke...

QOSHE - LGBT Fıtrata Operasyon - Muhammed Özkılınç
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

LGBT Fıtrata Operasyon

3 0 0
03.10.2022

Tüm varlılar gibi insanı da yoktan var eden Allah’tır (cc). Kaldı ki insanı tüm varlıklar içinde
özel bir değerde ve güzellikte yaratmıştır. Allah (cc) şöyle buyurur: “İncire, zeytine, Sina dağına ve şu
emin beldeye yemin ederim ki; biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da (fıtrata ve imana sırtını
dönünce onu) çevirdik aşağıların aşağısına attık.” (Zilzal 95/1-5) “Doğrusu Biz, Ademoğlunu
mükerrem kıldık; (değerli ve şerefli konumda yarattık. Böylece insanları çok özel bir ikrama ve iltifata
mazhar yaptık.) Karada, (havada) ve denizde (kolaylıkla) taşıdık (en rahat vasıtalarla gezip dolaşacak
imkânlar sağladık), en temiz ve leziz nimetlerle rızıklandırdık, ve yarattıklarımızın pek çoğundan
faziletli ve üstün kıldık.” (17/111)
Zilzal suresinde geçen “Esfeli sâfilîn” ifadesi; zamanla yaşlanarak fiziki manada zayıflamak
manasına da alınmıştır. Ancak bizim asıl konumuz, onun diğer manası olan manevi çöküntüdür. Evet,
insan kendisini yoktan ve bu kadar güzel yaratan Rabbine karşı nankörlük ederek kulluk ve ahlak
sınırlarını paspas yapınca, zilletin en dibine yuvarlanır. Dünyada zillet ve rezalete, ukbada da
cehennem ve azaba mahkum olur.
Fıtrata operasyon çekme diyebileceğimiz LGBT sapkınlığı da dünya ahiret zillet, rezalet ve
azaba müstehak olma sebebidir. Çünkü tüm çeşitleriyle bu sapkınlıklar, şeytanın tuzağına düşüp
yaratana isyan etmektir. Allah (cc) şöyle buyurur: “Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: "Yemin ederim
ki, kullarından belli bir pay edineceğim" demiştir. "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş
kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar
için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play