We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

15 Temmuz Maziden İbret ‘Atiye Tedbir 2

3 0 0
24.07.2022

Öncelikle şunu bilelim ki, İslam ümmeti, hiçbir zaman dışarıdan mertçe saldıran bir düşman tarafından mağlup edilmemiştir. Çünkü İslam ümmeti, ilahi vahyin temsilcisidir. İlahi vahiy, yani Kur'an ve Sünnette “cihad aşkı” ve “şehadet sevdası”nı iman eden müminlerin zihinlerine ve yüreklerine ilmek ilmek nakşetmektedir. Böyle bir nesil, Allah (cc) yolunda öldürülüp şehit olmayı, cana millet bilir. Dolayısıyla ölümün üzerine, gül bahçesine girercesine yürür.

Ashabı kiramın (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) dualarının en başına şehid olma arzusunu koyduklarını biliyoruz. Ebu Eyyub el Ansari (ra) ve onun gibi nice sahabeleri, seksenli yaşlarında binlerce km. mesafeden İstanbul’un fethine yürüten şey bu aşktır. Halid bin Velid (ra) ve nice sahabeleri, ömürlerinin sonuna kadar serhatlerde dolaştıran sevda da budur. Ne ki, Resulullah'ın (sav) vefatından sonra geri kalan iki yüz bin civarında sahabenin (Rıdvanullahi aleyhim ecmeîn) ancak on iki bin kadarı Haremeyn’de medfundur. Geri kalanların her birisi dünyanın dört bir yanına dağılmış ve birçoğu da şehid olmuşlardır. Mekke Medine dışında belli olan sahabe kabirlerini saysak 2-3 bin kabir sayamayız.

Bu sebepledir ki, İslam ümmeti genel olarak önce içeriden nifak hareketleriyle yıpratılmış, sonra dışarıdan müdahaleyle mağlup edilmiştir. Düşman İslam ümmetinin o manevi gücünü bildiği için, mertçe ve açıktan bu ümmetle savaşmayı göze alamamıştır. Her zaman ümmet içerisinden işbirlikçi hainler devşirmeyi başarmıştır. Dolayısıyla içeriden nifak hareketleri de hiç eksik olmamıştır. Başta Şia ve Vahhabilik olmak üzere; Babilik, Bahailik, FETÖ, Kesnizanî, Yakup Kadri ve irili ufaklı nice ihanet şebekeleri…

Şimdi 15 Temmuz’dan derslere devam edelim:

• Ümmet ruhunda canlanma… Bilindiği üzere dâhili ve harici düşmanlar, dışarıdan kâfirler ve içeriden de hainler........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play