Doğrusu Yeniden Refah Partisi ve Hüda-par Cumhur ittifakına destek verince bende bir umut, bir heyecan oluştu.

Bu ittifak ya büyük düşünüp bu millete, bu memlekete uzun erimli bir yola bir start verecek, ya da Yeşil Kemalizm ile Türkçülük gölgesinde patinaj edip geleceğimizi karartacak.

Eğer büyük düşünüp tarihe not bırakmak istiyorlarsa aşağıdaki yolu, yöntemi takip etmelidir diye düşünüyorum.

1-İnkılap Tarihi ders kitabını hakikate uygun hale getirip Kürt vatandaşlarımızın, Şeyh Sait ve arkadaşlarının, Bediüzzamanın, Cibran'lı Halitdoğu cephesinde ve dahi ülkenin her yerinde kurtuluş savaşında ne mücadeleler verdiğini anlatacak bir tarih kitabı yazabilirler.

2-5816 Numaralı yasası kaldırarak cumhuriyet döneminde yapılanların olumlu ve olumsuz yönleriyle eleştiriye açabilir.

3-Başkentte “Kürt Stratejik Araştırmaları Merkezi(Kürt SAM)” kurup, içeride ve dışarıda yaşayan Kürtlerin sorunlarını tesbit edip, çözüm üreterek, bu şekilde Kürtlerle barışık bir hayatın kapısını aralayarak, huzurlu bir hayata kapı aralayabilirler.

4-ABD ile Türkiye arasında 70 yılı yakındır etiğim-öğretim alanında imzalanmış Fulbright anlaşmasını iptal ederek, eğitim öğretimizi;Dil, Tarih, İnanç ve Kültürel değerlerimizle uyumlu hale getirilebilir.

5-Anayasa da mevcut olan Bayrak Devletin Bayrağıdır ve İstiklal Marşı bu milletin marşıdır. Buna göre Türk bayrağı değil, Türkiye Bayrağı şeklinde dillendirilmeli, anayasamız ise 41 mısralık İstiklal Marşının teması ile uyumlu hale getirilmelidir.

6-Aile kavramına bir değer kazandırmak için toplumsal huzura kaynaklık edebilecek bir hukuki düzenlemeye gitmelidir. Aile hukukuna vurgu yaparak, ailenin önemine dikkat çekmelidir.Evlenen kişileri birbirine eş olarak değil Karı-Koca olarak tarif etmelidir. Eş kavramı medeniyetimize ait bir kavram değildir.

7-Anneliği bir meslek haline getirip, evli kadınlara sigorta ve annelik katkısı verilmelidir.

8-Hilafetin TBMM’nin şahsi manevisinde mündemiç olması hasebiyle, Meclis kararıyla seçkin ilim adamlarından müteşekkil olmak üzere bir ilmi heyete bu görev tevdi edilmeli ve Hilafet makamı canlandırılarak İslam dini yarım yamalak yetişen kimi ilahiyatçıların pençesinden kurtarılmalıdır.

9-Gençliğimizden işsiz olan her kese makul bir harçlık verilmeli, günümüze hitap eden kurs ya da kurslara göndererek nitelikli bir vatandaş kitlesi oluşturulmalıdır.

10-Bina görevlileri(Kapıcılar) için iki yıllık yüksek okul mecburiyeti getirerek, devlet destekli bir katkı ile bina yaşamına bir kalite, huzur ve güven kazandırmalıdır.

11-Öğretmenleri seminerlerden geçirerek bilgilendrilmeli, toplumun ortak değerleri ile barışık olmayan öğretmenleri başka bir işte vazifelendirerek, terörü destekleyen kimi öğretmenlerden çocuklarımızı kurtarmalıdır.

12-Her ile sivil toplum desteğiyle örtünme günleri oluşturup genç kızlarımızı örtünmeye, şuurlu bir yaşama teşvik etmelidir.

13-Emeklilerden sıhhat ve niteliği elveren kimselerden faydalanma yollarını aramalı, bu konuda projeler üretmelidir.

Yaşlılar bakanlığı oluşturup bu Bakanlığa Dünya Yaşılar Konseyi(DÜNYAK) Başkanı Gerontolg Kemal Aydın’ı getirmelidir. Bu konunun mühassisi olup yaşlılara yönelik güzel çalışmalar yapabilir.

14-Sosyal devlet anlayışı gereği aç ve açıkta kalan hiç kimsenin kalmadığı Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı aracılığı bir sistem getirilmelidir.

15-Bir sonraki seçimde vekiller dar bölge seçim sistemiyle seçilmeli ve meclise bir nitelik kazandırılmalıdır.

16-FETÖ/PKK ile iltisak ve irtibat düzeyinde ceza almış, görevden uzaklaştırılmış kimseler için bir defaya mahsus genel af getirmelidir.

17-Cami Dernekleri vasıtasıyla yerleşim biriminin niteliki insanlarından heyetler oluşturarak, o heyet aracılığıyla insanımıza irşad ve manevi danışmanlıkla huzur kazandırılabilir.

19-Sivil toplum kuruluşlarına sembolik bir üye desteği için bir yasal düzenlemeye gidilmeli, bu kuruluşlar aracılığıyla topluma faydalı hizmetler vermelidir.

20-Ülkenin coğrafi ve ilkim durumunu göz önünde bulundurularak ona göre üretim türü ve meslek çeşidi oluşturulmalıdır, ona göre insan yetiştirmeli, çalışma hayatına teşvik edilmelidir.

21-Vatandaş üzerinde korku endişeyi tamamen kaldırarak “vatandaşın talebi devlet ricali için emirdir” havasını oluşturmalıdır.

Bu maddeleri çoğaltmak mümkün, ama bu kadarıyla yetinelim.

Haydi göreyim sizi, siz bu tür iyileştirmeleri dert edip, dillendirirseniz %60 oyları garanti edeceğinize inanıyorum.

Benden söylemesi.

QOSHE - Ülkemiz Cumhur ittifakıyla şahlanabilir - Eyüphan Kaya
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ülkemiz Cumhur ittifakıyla şahlanabilir

6 1
25.03.2023

Doğrusu Yeniden Refah Partisi ve Hüda-par Cumhur ittifakına destek verince bende bir umut, bir heyecan oluştu.

Bu ittifak ya büyük düşünüp bu millete, bu memlekete uzun erimli bir yola bir start verecek, ya da Yeşil Kemalizm ile Türkçülük gölgesinde patinaj edip geleceğimizi karartacak.

Eğer büyük düşünüp tarihe not bırakmak istiyorlarsa aşağıdaki yolu, yöntemi takip etmelidir diye düşünüyorum.

1-İnkılap Tarihi ders kitabını hakikate uygun hale getirip Kürt vatandaşlarımızın, Şeyh Sait ve arkadaşlarının, Bediüzzamanın, Cibran'lı Halitdoğu cephesinde ve dahi ülkenin her yerinde kurtuluş savaşında ne mücadeleler verdiğini anlatacak bir tarih kitabı yazabilirler.

2-5816 Numaralı yasası kaldırarak cumhuriyet döneminde yapılanların olumlu ve olumsuz yönleriyle eleştiriye açabilir.

3-Başkentte “Kürt Stratejik Araştırmaları Merkezi(Kürt SAM)” kurup, içeride ve dışarıda yaşayan Kürtlerin sorunlarını tesbit edip, çözüm üreterek, bu şekilde Kürtlerle barışık bir hayatın kapısını aralayarak, huzurlu bir hayata kapı aralayabilirler.

4-ABD ile Türkiye arasında 70 yılı yakındır etiğim-öğretim alanında imzalanmış Fulbright anlaşmasını iptal ederek, eğitim öğretimizi;Dil, Tarih, İnanç ve Kültürel değerlerimizle uyumlu hale getirilebilir.

5-Anayasa da mevcut olan Bayrak Devletin Bayrağıdır ve İstiklal Marşı bu milletin marşıdır. Buna göre Türk bayrağı değil, Türkiye Bayrağı şeklinde dillendirilmeli, anayasamız ise 41 mısralık İstiklal Marşının teması ile........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play