We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KADER VEYA ALIN YAZISI

2 1 280
27.08.2021

Kader, Allah’ın ezelden ebede kadar olacak her şeyin zaman, yer, özellik ve niteliklerini önceden bilmesi ve takdir etmesi demektir. Yüce Rabbimiz kâinatta olmuş ve olacak her ne varsa, onları önceden bilmekte, zamanı geldiğinde, onlar da Allah’ın bilgi ve takdirine uygun olarak meydana gelmektedir.

İmanın altı şartını sayarken, kadere, yani insan hayatında başa gelecek, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna iman ettim deriz. İslam’a girmek isteyen bir kişiye de İslam’ın ve imanın şartları kısaca tebliğ edilir.

Kaderin iman esasları arasında yer alması, dünya işleri ile yorulan insanoğlunun ruhuna bir hafiflik ve rahatlık vermesi içindir.

Kadere iman ne demektir?

İnsanoğlu ana rahmine düştüğü zaman, onun hayatında meydana gelecek her ayrıntıyı, Yüce Rabbimiz ezeli ve ebedi ilmiyle bilir. Zira Allah(c.c.) için zaman mefhumu yoktur. Ayet-i kerimede:

“O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.” (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) buyrulmuştur. (Bakara Suresi 2/255)

Yani onun ilmi, bütün zaman ve mekânları içine alır. Buna uygun olarak, hayatta neler yapacağımızı takdir buyurur. İnsanoğlu hayatı boyunca O’nun takdir buyurduğu şeyleri yaşar. Buna alın yazısı da denilebilir. Bu durumu belirten ayet-i kerimede:

“Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.” Buyrulmuştur.(Teğabun suresi 64/11)

Kul Allah’ın takdir ettiğini yaşamak zorunda mıdır.?

Yüce Rabbimizin ezeli ilmiyle bir şeyi takdir etmiş olması, Ehli Sünnet inancına göre, bizi o şeyi yapmaya zorlamaz. Yani kul bir şeyi yapacağı için Allah takdir etmiştir. Takdir ettiği için yapmak zorunda değildir. Bunun misali şöyledir.

İnsanlar teknik bilgileri kullanarak ay tutulmasının ne zaman ve nerede vuku bulacağını tahmin ederler. Buradaki ince nokta şudur.........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play