We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İSLAMDA ZİNA HARAMDIR(şiir)

2 0 0
09.06.2021

Zinanın haramlığı müminlerce bilinir.

Nikâhsız birleşmeye İslam da zina denir.

“Zinaya yaklaşmayın” diyor hazreti Kur’an.

“O bir hayâsızlıktır” deyip duruyor her an.

Yaklaşmayın cümlesi uzak durun demektir.

Yakında olursanız, tehlike var demektir.

Herkes Yusuf değildir, nefsi korumak için.

Allah korkusu ile, zinadan kaçmak için.

Mal, can, din ve namusu korumak din emridir.

Buna sahip Müslüman, imanın mert eridir.

Müslüman’ın namusu, dinden gelen vasfıdır.

Uğruna savaş bile cihadın en hasıdır.

Müslüman namusuna sınırsız önem verir.

Gerekirse uğruna seve seve can verir.

İslam zina işinde önce kadın zikreder.

Arkasından erkeği suça ilave eder.

Erkek zina edince kendisine zulmeder.

Kadın zina ederse, bir nesli ifsat eder.

Zina insan neslini gizlice karıştırır.

Sahte akrabalığı sinsice yerleştirir.

Zina el çocuğunu aldırır kucaklara,

Kimliksiz bebek böyle yerleşir ocaklara

Zina yabancıları evlat diye sevdirir,

Sahte zürriyet ile kişiyi sevindirir.

Tüm semavi dinlerde zina haram edilir.

Neslin muhafazası böyle temin edilir.

Zina edilen kadın birinin bacısıdır.

Ya birinin anası, ya birinin eşidir.

Namus avcılarında namus mefhumu olmaz.

İmanı dibe vurur, Allah korkusu kalmaz.

Lut kavminin âdeti zina çeşidindendir.

Onun haramlığı da yine dinimizdendir.

Zinaya alışanda hayâ mefhumu olmaz

Doğu batı birleşir, namustan eser kalmaz.

Neslini koruyanlar zinaya yaklaşmazlar.

Allah korkusu ile, sınırları aşmazlar.

Müminlerin iffeti kâmil imandan gelir.

Namus uğruna ölen, İslamda şehit olur.

Zina namus düşmanı onuru çiğnemektir.

Mahşerdeki cezası........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play