We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İSLAMDA KÂR HADDI VAR MIDIR?

1 0 0
13.09.2021

İslam dini, alım satım işlerindeki kâr payını tespit etmemiş, onu piyasa şartlarına bağlamıştır. Fiyatlar artmaya başladığı zaman Efendimizden piyasaya müdahale etmesi istendiğinde:

"Fiyatları koyan Allah'tır. Rızkı veren, artırıp eksilten de O'dur. Ben ise, hiç kimse benden ne kan ne de mal hususunda hak talebinde bulunmaz olduğu halde Allah'a kavuşmamı diliyorum." Buyurmuş, piyasaya müdahale etmemiştir. (Ebu Dâvud, Büyû; Tirmizî, Büyû

Helal yollardan iş ve ticaret yaparak kazanç elde etmek, İslam’ın takdir ettiği bir davranıştır. Ancak bir tarafı harama dayanan ticaretin her çeşidi, dinimizce yasaklanmıştır. Bir hadis-i şerifte:

“Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.” Buyrulmuştur. (Tirmizi Büyu; ibn-i Mace ticaret)

Yani işlerinde güveni esas alan tacirler, insanların en üstün tabakasını teşkil eden zevatın içerisinde yer alabilirler. Çünkü bir memleketin iktisadi kalkınması, doğruluk ve güven esasına dayanmaktadır.

Bazı zamanlarda Efendimiz(s.a.v.), Medine pazarına gider ve kontrol ederdi. Bir defasında kuru görünen buğday yığınını eli ile karıştırmış, alt kısmının yaş olduğunu görünce satıcıya sormuş, satıcıda yağmurdan ıslandığını söylediği zaman, ıslak kısmının üstte olması gerektiğini bildirdikten sonra “Bizi aldatan bizden değildir “ buyurmuş ve satıcının dikkatini çekmiştir.( Müslim iman)

Ticarette önemli olan, kazancın helal olmasıdır. Yani tüccarın, helal olan ikinin, haram olan dörtten daha hayırlı olduğuna inanması, hırs, tamah ve servet düşkünü olmaması gerekir. Aksi halde ticarete şeytani duygular karışır. Bir hadis-i şerifte:

“Bir Müslüman’ın kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan satması helâl değildir.” Buyrulmuştur. ( İbn Mâce, Ticâret, 45.)

Yani İslam’ da ayıplı malın ayıbını saklayarak........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play