We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

FAİZ BULAŞICI HASTALIK HALİNİ ALDI!

1 0 0
21.06.2021

Müslümanlar bilerek haram işlemez, işlenmesine müsaade etmez veya zemin hazırlamaz. Zira ayet-i kerimede:

“İyilik ve takvada yardımlaşın. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın” Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir. Buyrulmaktadır. (MaideSuresi, 5/2

Başka bir ayette:

“Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.” Buyrulmaktadır. (Nisa Suresi, 4/85

Bir hadis-i şerifte:

“Resûlullah faizi yiyene, yedirene, (sözleşmesini) yazana ve şahitlik edene lanet etti. “Onlar (bu günahta) eşittirler.” buyurdu. (Müslim, Müsakat 106 (1598).

Başka bir hadis-i şerifte de:

"İnsanlar öyle bir devre ulaşacak ki, o zamanda ribâ yemeyen kalmayacak. Öyle ki, (doğrudan) yemeyene buharı ulaşacak."

Bir rivayette "...tozu ulaşacak" denilmektedir. Ebu Dâvud, Büyû; Nesâî, Büyû ; İbnu Mâce, Ticârât.

Müslüman, haram olan bir iş yahutta bir hizmeti bizzat kendisi yapamayacağı gibi, dinin haram kıldığı işi yapacak kimseye de gayrı menkulünü kiraya veremez. Serahsi, el-Mebsut, 16/38, el-Muğni, 6/151

Ayet ve hadisler açık ve nettir. Hadis-i şerifteki buharı ve tozu cümlesine gelince:

Müslümanlar öyle bir zamanda yaşayacaklar ki, müminler gerçek faizden kaçsa bile, faizden kazanılan para ile verilen ziyafete katılmak, yahutta o........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play