We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (V)

1 0 0
11.10.2021

Tevafuklu Kur’an-ı Kerim’in basılması ve neşri ile ilgili hususlara değinmişken, bir iki noktayı daha kısaca ifade etmekte fayda vardır. Bu neşriyatın yapılması konusu, Bediüzzaman Hazretleri hayatta iken defalarca gündeme gelmiş, niyetler izhar edilmiş, ancak imkân ve şartlar müsait olmadığından dolayı, bu tahakkuk ettirilememişti. Bu konuda en önemli çalışmalar Zübeyir Gündüzalp ağabey zamanında başlatılmış, adım adım ilerleyerek neticede bu büyük hizmet gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde Mushaf-ı Şerif; Hattat Hamid Aytaç tarafından altı yıldan daha uzun süren bir yazım sürecinin ardından, Mehmet Fırıncı Ağabey’in koordinasyonu, İsmail Yazıcı, Habip Akbulut, Muhsin Demirel gibibazı genç Nur Talebelerinin de katkıları sonucu Refet Kavukçu Ağabey tarafından basıma hazırlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde Refet Kavukçu ve Muhsin Demirel Ağabeyler de, Tevafuklu Kur’an-ı Kerim nüshaları yazarak neşrine muvaffak oldular.

Tevafuklu Kur’an-ı Kerimlerin basılması konusunda Hüsrev Altınbaşak Ağabey ve Hayrat Vakfının yapmış olduğu çok değerli çalışmaları anmadan geçmemek gerekir.Üstad Hazretlerinin Tevafuklu Kur’an yazmak için görev verdiği on talebesinden birisi olan HüsrevAltınbaşak, bu konuda diğer dokuz talebeyi geride bırakarak,Üstad’ın tarifine en uygun olan Kur’an-ı Kerim’i yazma konusunda öne geçti. Hüsrev Ağabey, büyük uğraş ve gayretler sonucu Tevafuklu Kur’an-ı Kerim’leri dokuz sefer kendi el yazısı ile ve her sefer biraz daha geliştirerek yazmaya muvaffak oldu.Tevafuklu Kur’an-ı Kerimler, Hayrat Vakfı tarafından sırf bu maksatla kurulan tesislerde büyük bir özen ve gayretle basılmakta ve bütün dünya ülkelerine hummalı bir çalışma ve seferberlik anlayışı içinde gönderilmeye devam edilmektedir.

**********

Risale-i Nur ile iman ve Kur’an’a hizmet eden bütün gruplar, öteden beri Fetulahçı Yapılanma ile aralarına her zaman belli bir mesafe koymaya çalışmışlardır. Zamanın şartlarına uygun bir şekilde de hareket etmeye çalışmışlar, kendi anlayışları çerçevesinde imana hizmet ederken, diğer gruplarla da herhangi bir sürtüşme içine girmemek için azami gayret göstermişlerdir.

Fakat Fetulahçı Yapılanmanın direk olarak Risale-i Nur’ları sadeleştirerek tahrif etme ve bu şekilde hazırladıkları eserleri bütün itirazlara rağmen yayınlamaya başlamaları üzerine, Bediüzzaman Hazretlerinin yaşayan bütün talebeleri bu art niyetli icraata şiddetle karşı çıkmışlar ve muhatapları da her zemin ve her vasıta ile ikaz ederek, bu yanlış hareketlerinden vaz geçirmeye çalışmışlardır.

Fakat bu konuda yapılan bütün çalışma ve ikazlar sonuçsuz kalmış, bu yapı saptığı bu yanlış ve art niyetli yolda yürümeye devam etmiş ve tahrifattan vaz geçmemişlerdir. İşte bu aşamadan sonra Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Hüsnü Bayramoğlu, Said Özdemir, Ahmet Aytimur, Abdulkadir Badıllı ve Mehmet Fırıncı, bu tahribatı her zemin ve vasıtayı kullanarak engellemek için çalışmalara başlamışlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat ve büyük destekleri sonucu, Kültür Bakanlığı tarafından bu eserler koruma altına alınmış ve tahribatın önüne geçilmiştir. Bilindiği gibi, bu çalışmanın da hemen ardından, Risale-i Nur Külliyatının, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmen basılması konusu gündeme gelmiş, önemli bazı eserlerin Başkanlık tarafından yayınlanması ile bu çalışma güzel bir neticeye bağlanmış ve Bediüzzaman Hazretlerinin de önemli bir vasiyeti bu şekilde yerine getirilmiştir.

Bu büyük ve manevi değeri çok büyük olan hizmetin gerçekleştirilmesinde o dönemde Diyanet İşleri Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Görmez’in büyük çaba ve gayretlerini de kaydetmek gerekir. Bu günlerde baskısı tükenen eserlerin yeni baskıları yapılmakta ve bu cihanşümul hizmet, kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

**********

17-25 Aralık’ta gerçekleştirilmek istenen ve neticede hükümeti devirmeye yönelik olarak tasarlanan yargı darbe teşebbüsüne de, Hüsnü Bayramoğlu Ağabey karşı çıkmış ve milletin seçtiği meşru hükümetin yanında durmaya devam etmiştir. FETÖ tarafından girişilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı da en açık ve en net tavır içinde bulunanlardan birisi de hiç şüphesiz Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’dir Daha önceki dönemlerde de bu konuda gerektiği zaman açıklamalarda bulunan ve........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play