We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY (IV)

6 1 0
04.10.2021

Üstad’ın hizmetinde bulunan Nur Talebeleri, bir iş bölümü ve taksim-ül amal neticesinde üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırlardı. Emirdağ yıllarında bu şekilde en çok yakınında bulunan talebeleri; Zübeyir Gündüzalp, Ceylan Çalışkan, Hüsnü Bayramoğlu ve Bayram Yüksel olmuşlardır. Bunlar da, evin temizliğini yapma, yemek pişirme, misafirleri karşılama ve ilgilenme, gerektiğinde dersler yapma, alışveriş yapma, Üstad’la birlikte gerektiği zaman kırlara çıkma ve diğer şehirleri ziyaret etme, dışarı gönderilecek risaleleri postaya verme gibi hizmetler vs. şeklinde ortaya çıkmaktaydı.

Emirdağ’da araba kiralamak yerine ihtiyaç olduğu zaman Üstad tarafından kullanılmak ve diğer zamanlarda piyasada çalıştırılmak üzere bazı Nur Talebeleri tarafından bir araba satın alma zarureti ortaya çıkınca, Üstad Hazretleri de Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’i şoför olarak görevlendirdi. Zaman zaman bazı kimseler tarafından sanki çok basit bir görevmiş gibi ifadelerle küçümsenen bu şoförlük görevi, elbette Üstad’ın tam bir güveninin sonucu olarak Hüsnü Ağabey’e tevdi edilmişti.

Bu görev de, ihtiyaç olduğu zaman ifa ediliyor, diğer zamanlarda ise, hizmetinde bulunan diğer ağabeylerle birlikte diğer hizmetler el birliği ile ve beraberce yerine getirilmeye çalışılıyordu. Yukarıda ifade edilen bütün görevler gibi şoförlük görevi de, elbette bu kabiliyet ve ehliyet neticesinde verilen bir görev olarak değerlendirilmelidir. Bunun dışında yapılan yorumların da çok fazla bir ehemmiyetinin olmadığını bilmek gerekir.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, 1956 yılında, askerlik vazifesini yapmak üzere Emirdağ’dan ayrılmış, bu vazife tamamlanır tamamlanmaz yeniden Emirdağ’a dönerek, hizmetlerine kaldığı yerden devam etmiştir.

**********

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin adı, Emirdağ Lahikası'ndakiÜstad'ımızın vasiyetlerinin hepsinde zikredilmektedir. Emirdağ Lahikası’ndaki diğer bazı mektuplarda da adının geçmekte olduğunu görüyoruz. Üstad’ın yakınında bulunan birçok ağabey gibi Hüsnü Ağabey de, ‘’Manevi Evladım, Hususi Hizmetkârım ve Mutlak Vekilim’’ gibi tabirlerle ifade edilmiş ve istikameti ile bu sıfatları hak ettiğini ispat etmiştir. Vasiyet ile ilgili mektupları şöylece sıralamak mümkündür:

"Vasiyetnamemdir

"Aziz, sıddık kardeşlerim ve varislerim! Ecel gizli olmasından, vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukâtım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususi kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım vesair şeylerimin bütününü, Gül ve Nur fabrikalarının heyetine, başta Hüsrev ve Tahiri olarak o heyetten 12(*) kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki, emr-i hak olan ecelim geldiği zaman, benim arkamda o metrukâtım, benim bedelime o sadık ve mübarek ellerde hizmet-i Nuriye ve imaniyede çalışsın ve istimal edilsin... Kardeşiniz Said Nursi"

* "Kardeşim Abdülmecit, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Mehmet Kaya, Hüsnü, Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmet Aytimur, Atıf, Tillolu Said, Mustafa, Mustafa, Seyyid Salih..." (Emirdağ Lahikası-I,........

© Müslüman Dünya


Get it on Google Play