We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fagopplæring øverst på agendaen

3 0 0
13.02.2019

KRONIKKDen nye regionen Viken er i støpeskjeen. En av de viktigste oppgavene til den nye fylkeskommunen er å gi ungdom en utdanning som fører til jobb i framtiden. Når seks av ti bedrifter i Viken sier de ikke får tak i den kompetansen de har behov for, har vi et kompetansegap som må tettes.

Fylkeskommunene skal hvert år bestemme utdanningstilbud for elevene i videregående skole og fastslå antall plasser de skal opprette innenfor hvert utdanningsløp. Kunnskap om arbeidslivets behov er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i fylkeskommunenes arbeid med å gjøre denne jobben.

I dag sitter partene i arbeidslivet i Yrkesopplæringsnemndene i de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Oppgaven til partene er å jobbe for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæring og å gi innspill på fremtidig behov for faglært arbeidskraft.

Hensikten er........

© Moss Avis