We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Anlegget på Kambo må forkastes

2 0 0
12.02.2019

DEBATTSvar på spørsmål stilt av Trond Marthinsen, Ny kurs Takk for honnør for arbeidet med kommuneplanen.

Her følger svar på spørsmålene som ble stilt:

Etter møtet på Kambo stilte vi spørsmål om innspillene fra møtet ville bli oppsummert og bekjentgjort. Vi fikk forståelsen at det ikke var planer om dette.

Er dere åpne for å revurdere dette standpunktet, og i så fall; hvordan vil dere sørge for bekjentgjøringen?

Svar: Når vi holder åpne møter oppfordrer vi deltakerne til å sende skriftlig innspill. Dette for å sikre at innspillene blir mest mulig korrekte for den videre behandlingen. Det er utfordrende å samle muntlige innspill. Derfor benytter vi også metoder med «post-it» lapper og mentimeter (digital løsning) i møtene. Alle disse innspillene sammen med andre skriftlige innspill, vil selvsagt bli oppsummert, vurdert og tatt med i den videre prosessen. Dette utgjør oppsummeringen fra hvert enkelt møte og vil også følge saken når den skal politisk behandles.

Hvordan vil dere sørge for kommunikasjon og informasjon underveis i........

© Moss Avis