We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Velgeren må få mer innflytelse

3 0 0
15.02.2019

KRONIKKI dagens situasjon har rikspolitikernes troverdighet fått riper i lakken og tilliten er dessverre minsket. Derfor må noe gjøres for å gjenreise et godt forhold velger – politiker. Det må være en selvfølge at landets lover, regler og påbud etterleves av folkets valgte på lik linje med den øvrige befolkning. Det skal ikke være noen forskjell på velgeren og den som velges til å representere hun/han på Stortinget. At vi stemmer på en kandidat er en tillitskontrakt som må holdes.

I forbindelse med at det må skje endringer i inndelingen av våre valgkretser ved at fylkene forsvinner og regionene oppstår, opprettet regjeringen 21. juni 2017 et valglovutvalg som skal «lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen». Utvalget ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk og består av totalt 17 medlemmer med bred erfaring fra valg. I flg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utvalget avlevere sin utredning innen 31. desember i år.

Jeg håper at utvalgets gjennomgang av valgloven også innebærer at de ser nærmere på hvordan man kan få økt interessen for våre demokratiske valg. Hvordan skal vi få økt interessen for å bruke vår rett til å være med på å velge de som skal styre landet? Det viser seg at vår form for........

© Moss Avis