We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fakirlik Türkiye’nin Kaderi Mi?

2 3 5
28.04.2022

Eğer birileri, sizi fakir kendisini sürekli zengin yapmak istiyorsa, bunu mutlaka bir sistem kurgusu içinde yapar. Aksi halde bunun sürdürülebilirliği olmaz. Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için, zihinlerin ikna edilmesi gerekecektir. Bunun için elbette bu sistem kurucu anlayış, bunun felsefi alt yapısını da hazırlamış olacak.

Gerek eğitim müfredatında bunun yerleştirilmesi gerek toplumun haber alma kanallarında sürekli bir narkoz şeklinde verilmesi gerekecek ki sistem işlesin ve sisteme itiraz edilmesin. Böylece her şey aldıkları eğitim üzerinden de kabul edilir olsun. Artık fakirliğin insanın kaçınılmaz bir kaderi olduğu, hayat yarışında çok çalışanın ancak fakirlikten kurtulabileceği, aksi halde fakirliğin kaçınılmaz bir kader olduğu kabul ettirilir.

Toplumlara kitlesel fakirliğin kabul ettirilmesi işte bu uygulamaya konulan sürdürülebilir sistem ve felsefi alt yapısının bir bütünlük içinde titizlikle uygulanmasıyla mümkün olmaktadır.

Sistem sürdürülürken, toplum içinde mutlaka belli alt zenginlikler oluştururlar. Çünkü bu alt zenginler asıl sistem sahiplerinin en sadık gönüllü koruyucu ve hizmetkarları olacaktır. Onlarda kendilerine verilmiş olan imkanları kaybetmemek için, asla toplumun fakirlikten kurtulmasını istemeyeceklerdir.

Onlar, paranın ve mal zenginliğini bir avuç olan topluluğu içinde dönmesini ister hale gelirler. Böylelikle kendilerinin yüksek refah düzeyini korur kollarlar.

Kurdukları felsefi temelde daha iktisadi paylaşımda fakirliği kabul ettirmede ‘kaynaklar kıt, ihtiyaçlar sınırsızdır’ kabulü ile fakirliğin sürekli olacağı, toplumların büyük........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play