We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Toplumun Medya Yoluyla Katledilmesi

1 0 0
14.09.2021

Modern toplum, iktisadi ve teknik gelişmeye odaklanmış, sosyal ve ahlaki yönü iptal edilmiş bir toplum tipidir.

Bu toplumda, sosyal olan da bu maddi çerçevenin içinde düşünülmekte ve onun mantığı içinde değer görmektedir. Halbuki bu durum, insan ve toplumun fikir ve ruh dünyasını eşya ve araçların varlığına bağlı kılmaktadır ki, bu durum; insanı zorla yönlendirmekten başka bir şey amaç taşımamaktadır.


Medya, topluma bilgi ve destek sağlamanın yanında, onu belli düşünce ve tutumlara alıştırma görevini yerine getirmektedir. Özellikle okuma ve düşünme kültürüne sahip olmayan toplumlarda medya, “bağımlı insan kitleleri” hazırlayan robotik üretim merkezleri gibi çalışmaktadır.
Medya’da fazlasıyla rastladığımız reklam ve film programları; anormal, akıldışı, uyuşturucu ve sapık konular ile insanları hayal ve zevk dünyasına yöneltmek ve hayatın gerçeklerinden uzaklaştırıp, “kullanılmaya hazır” materyaller haline getirmektedirler. Böylece “posası çıkmış” insan tipleri, medya’nın yönlendireceği cinsel ve maddi tüketim alanlarına doğru hareket eden “bağımlı varlıklar” haline gelmektedirler.


Bir sosyal bilimci olarak, öncelikle medyaya bu hakkı veren demokratik anlayışı sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanımızı ve özellikle gençliğimizi şartlandırma yetkisini, hangi demokratik hak, bu kesimlere vermektedir? Aile ve eğitimi bypas eden bu anlayış, modernist anlayışın insanı kullanarak, onu kullanmasına imkan sağlamaktadır.

Ahlaksız, bozguncu ve sömürücü güçlere her istediklerini yapma hakkını veren demokrasi, nasıl bir halk yönetimi ve iradesidir ki, bundan en çok kötü niyetli ve zararlı akımlar........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play