We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Toplumumuzdan Sosyal Çürüme Manzaraları

2 1 0
05.07.2021

Gün geçmiyor ki, toplumumuzda bir sosyal yara, bir huzursuzluk ve ızdırap ile karşılaşmayalım.
Aile. gençlik, hukuk, siyaset ve ahlaki alanda akıl almaz uygunsuzluk, düzensizlik ve istismar olmasın.

Bütün bunların yanında toplumda bir vurdumduymazlık, kanıksama ve ilgisizlik var.
Sanki, idrakini kaybetmiş, hayal dünyasında yaşayan ve duyguları kaybolmuş bir kaosu yaşıyoruz.


Medya, bizi gerçek dünyadan alıp, hayal ve zaaflarla dolu bir dünyaya çekmekle meşgul. Hatta, bunun da ötesinde; duygu, düşünce ve yaşayış olarak bizleri sanal alemde, düşünce ve idrakimizin dışına sürüklüyor.


Siyasiler, yeni bir kültür ve ahlak sistemi oluşturmak ve toplumsal gücü güçlendirmek yerine, kendi kişi ve grup başarılarına yol açacak parlak vaadlerle bizleri çatışan “taraftar”lar haline getirmeye çalışıyor.


Aileler, lüks ve aşırı tüketimin cenderesinde, gereksiz masraf ve harcamaların getirdiği zorlu bir hayatın ihtiyaçlarıyla boğuşuyor.

Büyük şehirlerde, koşuşturan ve çevresindeki olayları bile gereği gibi inceleyemeden dar ölçekli ve sathi yaşama hedefleri içine sıkışmış, şuursuzca dolaşan insan kalabalıkları ile karşı karşıya kalıyoruz.


Büyük sanayi işletmeleri içinde, tv ve radyonun empoze........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play