We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

SOSYAL MEDYA, TOPLUMLARIN VARLIĞINA DESTEK Mİ, YOKSA TEHDİT Mİ?

1 1 32
30.09.2021

Sosyal Medya, iletişim devriminin toplumlara getirdiği yeni bir “güç ve imkan” olarak karşımıza çıkmıştır. Güç olmuştur; çünkü, hızlı bir şekilde bilgi, ses ve fotoğrafların nakledilmesini gerçekleştirerek, kitleler üzerinde önemli etkiler meydana getiriyor. İmkan olmuştur; insan ve gruplar, bilgiyi ve tecrübeyi en çabuk ve kolay bir şekilde aktarmak suretiyle, yeni beceri ve imkanlara yol veriyor.

Görüldüğü gibi, sosyal medya ne tam olarak faydalı ve ne de bütünüyle zararlı bir vasıta olarak değerlendirilebilir. Onu kullanan düşünce ve zihniyete göre şekil alan bir araçtır. Çünkü, sosyal medya; insanların hareket alanlarını belirleyici sosyal ve psikolojik etkiler ile gelişen ve kendi mecrasında akarak etkisini gösteren bir “bilgi ve kültür empoze platformu” olarak görev yapmaktadır.

Sosyal medya’daki bilginin niteliği:

Günümüzde bilginin varlığı, o bilginin alabildiğine çok fazla dile getirilmesi ve tekrar edilmesi ile orantılı olarak devam etmektedir. Herhangi bir olay veya konu, ne kadar çok ve ne kadar cazibeli (ses,görüntü, müzik) sunulursa; o kadar güçlü olmakta ve insanlar üzerinde etkisini devam ettirmektedir. Dolayısıyla, günümüzde ne kadar liberal ve kuralsız hayat anlayışı; kapitalist, sosyalist ve nihilist (inançsız) ve pragmatist cereyan varsa, sosyal medyada bu bilgi ve anlayışlar işlenmekte ve kişileri, ait oldukları herşeyden bağımsız hale getirmektedir. Bir diğer ifadeyle sosyal medya; din, ahlak, gelenek, kültür, aile, dost........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play