We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal Düzenin İşleyişinde Ahlakın Rolü

2 0 0
05.10.2021

Sosyal değerleri; ölçü aldığı inanç, ahlak ve gelenekle bir toplumun hayatını düzenleyici ve yol gösterici kurallar olarak ifade edebiliriz. Aslında, bir toplumun hayatını sistemleştirmede sosyal değerlerin varlığı, insanlara büyük bir rahatlık ve kolaylık sağlamaktadır. Sosyal değerleri oluşmamış ve hayata aktarılmamış toplumlar, düzensizlik ve sıkıntı içinde neyi nasıl yapacaklarını bilmeden yaşamakta ve çeşitli ideolojilerin etkisi altına girmektedirler.

İdeolojiler de, belli görüşleri topluma dikte ettirdikleri için, sosyal yapıları düzenli ve mantıklı bir şekilde dizayn edememektedirler. Yani, sosyal olmayan bir metot takip etmektedirler.

Sosyal haklar, inanılan değerlere göre yaşayan bir toplumun kural, örf ve normlarıyla insani ve medeni bir hayata ait iyi niyet ve davranışları ortaya koymayı hedefler. Her toplumsal ahlak, dini ahlak olarak kabul edilemez. Çünkü toplumsal ahlakın temelinde toplum üstü bir otorite ve kurallar topluluğu yoktur. Özellikle batı’daki sosyal ahlakın din ve ahlaki değerlerle bir ilgisi yoktur. Toplum üstü bir otoritenin varlığı, insanın kendini belli esaslara uydurmak için önemli bir müeyyide gücü sağlamaktadır.

Ahlakın sadece vicdani bir mesele olmadığını belirtmek durumundayım. Ahlak, ancak tutum ve davranışların hayati düzenleme seviyesine ulaşmasıyla kendisini........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play