We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

CİNSİYET BİR YAŞAMA TARZI MI OLDU?

1 1 0
10.08.2021

Prof. Dr. Sami Şener

Cinsiyet, insanın en önemli ve tabii özelliklerinden biri. Fakat, karşılanma biçimine göre değerlendirilmesi gereken bir ihtiyaç.

Aslında insanın hayat içindeki birçok rol ve fonksiyonu da böyle bir özellik taşımakta. Her fiil ve hareket, yaşama kurallarına göre şekil alır. Sosyal olaylarda her kültürde farklı kurallar geçerli olmamaktadır. Kültür ve medeniyetin değerleri ile sosyal sistemi belirleyici kurallar kabul edilmektedir. Bu yüzden, cinsiyetin önem derecesi, karşılanma şekli ve hayat içindeki sınırları bu değerlere göre belirlenmektedir. Yoksa, şahsi seçim ve tercihlere göre değil. Çünkü bu ilişki, sadece kişiyi değil; toplumun ve nesillerin işleyişini ve geleceğini de ilgilendiren bir konudur.

Türkiye toplumu, değerleri itibariyle cinsiyet olayını gerekli, ölçüiü ve mahrem sınırlar içinde kabul eden bir medeniyet anlayışına sahiptir. Bu değerler, İslam dininin kurallarına bağlıdır. Fakat, yönetim sistemin batılı bir yola girmesiyle, birçok konu gibi, cinsiyet konusu da sosyal değerlerin etki alanı dışına çıkarılmıştır. Buna rağmen, toplumun önemli bir bölümü; cinsiyeti dini ve ahlaki değerler çerçevesinde uygulamaktadır.

Cinsiyetin meşruluğu ve normal sınırları:

Cinsiyet konusu, aile ve evlilik ile gerçekleşen meşru bir ilişkidir.
Fakat, toplumda bazı kişiler, bu çerçevenin dışında bir cinsiyet anlayışı ve uygulaması içine girmişler ve çeşitli problemli durumlarla karşılaşmışlardır.

Bunun en belirgin işareti, çoğunlukla kadınların; bir miktar da erkeklerin, cinsi duyguları uyandırıcı giyim, tavır ve karşı cinsle olan yakın davranışlarıdır.

........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play