We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DİNE İHTİYAÇ BİTTİ (Mİ?)

3 1 1
22.09.2021

İçinde bulunduğumuz çağda değişimin çok hızlı olduğundan bahsedilir. Elhak değişimin daha hızlı olduğu olgusal bir durum olarak tespit edilebilir. Belki de bu hızlı değişime istinaden söylenen yargı cümlesinden birisi de zamanın ruhunun değiştiğidir. Üçüncü bir argümanı da bunlara bağlı olarak biz hatırlatalım; insanın doğası değişmiştir.

Gerek bilimsel gerekse bilimsel olmayan çevrelerde bu argümanların farklı dillerle (bazan bilimsel bazan da popüler) sıkça zikredildiğine şahit olmaktayız. Fakat gerçekten durum böyle midir? Bu argümanların geçerliliğini test etmek üzere kısa analizlerde bulunalım.

İnsanoğlu çevresini değiştirebilen bir varlıktır. Nitekim modern bilim anlayışı ile birlikte tabiat ile uyumdan tabiata hakim olmak zihniyetine geçilmiştir. Dikkat edilirse tabiata müdahale ile çevre kirliliği modern zamanların bir sorunudur. Bu bağlamda uzaya gitmekten tutun da denizaltından vasıta geçmesine, bilgisayarlardan yapay zekaya kadar bir dizi değişimi insanlık yaşamaya devam etmektedir. Bu değişimler önemli olmakla birlikte, bir kimse yaşanan değişimlerin otomatik olarak insan(lığ)ın kalitesini artırdığını iddia edebilir mi?

Burada asıl sorulması gereken sorular şu şekilde ifade edilebilir; “İnsanın dünyada bulunuş amacı nedir?”, “İnsan nereden gelmiştir? (insanın dünyadaki serüvenini sormuyorum), “Öldükten sonra........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play