We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KENDİN “OLMAK YA DA OLMAMAK”

1 1 0
28.08.2021

Prof. Dr. Celal Kırca

İnsan, bu dünyaya bir aileye, bir topluma, bir coğrafyaya ve bir tarihe aidiyeti ile gelir. Zamanla içinde yaşadığı toplumun kültürü ve dini ile tanışır; ilgisi ve bilgisi nispetinde de bunlarla olan ilişkisini geliştirir. Bu da onda bir mensubiyet şuuru oluşturur. İnsan, sosyal çevresi genişleyip geliştikçe farklı gruplar, kültürler ve dinler ile de tanışır ve bir ölçüde onlardan da etkilenir. Bu gibi durumlarda kimi insan aile, coğrafya, tarih, millet ve din aidiyetini unutmaz, ona sahip çıkar; kimi insan da sahip olduğu aidiyetlerini önemsemez, unutur; başka grupların, toplumların, kültürlerin ve dinlerin etkisinde kalır ve yeni aidiyetler arar. Sonuçta o insanın kimliğini ve kişiliğini, etkisinde kaldığı değerler belirler. Bu nedenle insanın kendi olması ya da olmaması, işte böyle bir sosyal ve kültürel ortamda ortaya çıkar.

“Kendin olmak”, insanın sahip olduğu dinî, millî ve kültürel aidiyetlerini koruması ve yaşatması demektir. “Kendin olmamak” ise insanın kendisine, ailesine ve ait olduğu topluma yabancılaşması; daha açık bir ifade ile kendisiyle, toplumla ve Yaratıcısıyla barışık olmaması/olamaması; zihninin ve gönlünün köleleşmesi demektir.

“Kendin olmak, “Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmaktır”. Neye inanıyorsa, inandığı gibi yaşamaktır. Başkalarının sevgisini, beğenisi ve takdirini kazanmak için maskeler takmamak ve yapmacık davranışlarda bulunmamaktır.

“Kendin olmak”, duygularının esiri olmamak ve nefsinin her dediğini yapmamaktır. Kimi insan, nefsine köle veya hedonist olmayı, hür olmak, “kendin olmak” olarak algılamaktadır. Oysa bunun yanlış olduğu apaçık ortadadır. Zira sınırsız, kuralsız bir hürriyet yoktur. Hürriyet, bir diğer insanın hürriyet sınırına, ya da din ve toplum tarafından konulmuş kurallara kadardır. Bir insan, kendi sınırlarından çıkıp bir başkasının sınırına girdiğinde, bunun adı hürriyet değil, hak gaspı olur. Bu da o kişiye zulümdür.

“Kendin olmak”, “El âlem ne der” sözünün etkisinde kalmamak, bu sözü put haline dönüştürmemek ve iradesini bir başkasının iradesine teslim etmemektir. Dinî, sosyal, siyasî ve kültürel tercihlerinde kimsenin etkisinde kalmamaktır. Bu da öğrenmek için........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play