We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hikmeti Görebilmek

1 2 1
06.05.2022

Biz idrak edelim veya etmeyelim Allah Teâlâ’nın her işi, emir ve yasağı tam anlamıyla hikmet üzeredir. Kulların, kendilerini yaratan Rablerinin işindeki hikmeti, kendi kapasitelerince idrak etmeleri veya edememeleri Allah’a ait bir işte eksiklik nedeni olamaz. Kulların bir işteki hikmeti idrak edememeleri veya o işte gözle görülebilir bir anlamın çıkmıyor olması, o durumun kullar açısından değerlendiriliş şeklidir. Allah Teâlâ ise bir işi kullarına beğendirmek maksadı ile yaratmamaktadır. O’nun her işi kendi takdiri iledir. Kullarına düşen görev, O’ndan bildiklerine teslim olmaktır. Adı İslam olan bir dine iman edip Müslüman olan insanın kazandığı kimlik de esasen budur. Müslüman olmak, kayıtsız ve şartsız her şeye teslim olmaktır.

Bizden önceki nesiller üzerinde izlediğimiz kadim olaylar ya da elan izlemekte olduğumuz mevcut olayların önemli bir bölümü için hikmetini idrak etmekte zorlandığımız ve aklımızı teslim etmekten baska alternatif üretemediğimiz pek çok olay bulunmaktadır. Güneş ışınlarının bize ulaşması sürecine bir anlam yükleyebiliyoruz. Yaz veya kışın oluşmasını tahlil edebiliyoruz. Pek çok feza olayını da bu zaviyeden değerlendirecek bilgiye ulaştık. Bu ve benzeri bilgilere ulaşmış olmamız, Allah Teâlâ’nın mülkündeki her işi ve olayı anlamamızı gerektirmiyor. Allah Teâlâ’nın her işini en ince ayrıntılarına kadar anlayabilmiş olmak, ortada bir hikmetin bulunmasını da gereksiz hâle getirir. Rab ile kul arasındaki mesafe, meselenin iman etme/İslam olma meselesi olması, irdelemeden inanma ve kapısı açılmış kadarı ile hikmeti öğrenip yetinme mecburiyeti getirmektedir.

İmanımız şudur:

– Allah Teâlâ’nın kulları üzerindeki kaderi sabittir, nesilden nesile gelişme/değişme göstermez.

– Allah Teâlâ ne yaptı ise ve şu anda O’nun kaderi ile ne tecelli ediyorsa bu, olduğu gibi hikmettir. Kullar, bu hikmeti anlasın veya anlamasın Allah Teâlâ hikmetli olmayan bir iş yapmaz. Yeryüzünde meydana gelen bir depremden, insanlar üzerinde zulüm düzeni kuran bir........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play