We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ramazan Ayının Faziletiyle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi

7 1 1
12.04.2022

Ramazan ayının fazileti ile ilgili, “Hadisin zayıfı-şişmanı mı olurmuş?” diyen bazı hurafeci çevrelerce ve kıssacı vâizlerce sıkça kullanılarak halkın dilinde pelesenk haline getirilmiş olan bazı rivayetlere şahit oluyoruz. “Kim bu ayda iyi bir hasletle Allah’a yaklaşırsa, bu ayın dışında farz eda eden kişi gibi olur” veya “Kim bu ayda bir farzı eda ederse, bu ayın dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi olur” ifadeleri, Ramazanı daha verimli ve bereketli yaşamak için motivasyon sağlama niyetiyle her Ramazanda, cami kürsülerinde, köşe yazılarında ve sohbetlerde sıkça dile getirilir. Şimdi de whatsApp gruplarında paylaşılmaktadır.

Fakat Peygamberimize aidiyeti ve İslam’ın genel kurallarına uygunluğu sorgulanmadan ulu orta bu rivayetleri kullanmak Rasûlullah’a (sav) büyük saygısızlıktır. “Zayıf” damgasını yiyerek Peygamberimize aidiyeti yoğun bir şekilde şüpheli olan bir haberi Sahihmiş gibi sunmak, bize vebal getirir. Mütevatir bir hadiste Rasûlullah (sav) bizi şöyle uyarır: Her kim, söylemediğim şeyleri bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın! (Buhârî, İlim, 38).

Bundan dolayı Müslümanlar olarak, Rasûlullah (sav) Efendimizle ilgili konuşurken ve O’ndan bir söz naklederken çok dikkatli ve hassas olmamız gerekmektedir. Şimdi bu konuyla ilgili Selman el-Fârisî’den (r.a) nakledildiği iddia edilen şu hadisin sıhhat derecesi ile ilgili hadis otoritelerinin değerlendirmelerini sizlere arz edeceğiz:

“Rasûlullah (sav) Şaban ayının son günü bize hitap etti ve şöyle buyurdu:

-Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah Teâlâ o ayda oruç tutmayı farz ve gecesini ibadetle geçirmeyi de nafile bir ibadet kılmıştır. Kim bu ayda iyi bir hasletle Allah’a yaklaşırsa, bu ayın dışında farz eda eden kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı eda ederse, bu ayın dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi olur. Bu ay, sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise, cennettir. Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır, Mü’minin rızkının arttığı bir aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun için de olur.

Sahabe dedi ki:

-Hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz?

Rasûlullah buyurdu ki:

-Allah Teâlâ bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play