We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kuran Ve Sünnete Uygun İstiğfar Ve Tevbe Nasıl Olmalıdır?

2 1 1
19.04.2022

İstiğfar, mağfiret talep etmektir. Mağfiret ise günahı örtmekle birlikte onun kötülüğünden kişiyi korumak demektir. (Câmiu’l Ulûm ve’l Hikem, İbn-i Recep el-Hanbelî, 3/147, Trc. Ali Kaya)

Hayat kitabımızın pek çok yerinde “istiğfar” geçmektedir. Bazı yerlerde de istiğfar emredilir. Şu ayetler buna örnektir:

“Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (2/Bakara:199)

“Rabbinize istiğfarda bulunun/bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki, sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin.” (11/Hûd:3)

Şu ayetlerde de istiğfar ehli övülür: “Onlar (takva sahipleri) ‘Rabbimiz şüphesiz biz iman ettik, artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru’ diyenler; sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve ‘seher vakitlerinde’ istiğfar edenlerdir.” (3/Âl-i İmran:16-17)

“Yine o takva sahipleri ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (3/Âl-i İmran.135)

Bu ayette Yüce Allah, işlediği günahın arkasından hemen pişmanlık duyup kendisine tevbe-istiğfarda bulunan ve günah işlemede ısrar etmeyenlere bağışlamayı vaad etmektedir.

Bir kısım ayetlerde ise, Allah’a istiğfarda bulunan kimselerin bağışlandığı zikredilir. Şu ayet buna örnektir: “Kim kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah’a istiğfarda bulunursa Allah’ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.” (4/Nisa:110)

Pek çok yerde ise istiğfar kelimesi, tevbe ile birlikte zikredilir. Bu durumda istiğfarın anlamı, dil ile mağfiret talep etmek olur. Tevbe de, günahı ve günah işleme arzusunu kalpten ve bedenin azalarından söküp atmak anlamına gelir.

Lokman (a.s)’ın, oğluna şöyle vasiyet ettiği ifade edilir: “Yavrucuğum! Dilini ‘Estağfirullah/Allah’ım beni bağışla’ demeye alıştır. Çünkü Allah Teâlâ’nın kendisinden yapılan istekleri geri çevirmediği vakitler vardır.

Hasn-ı Basr’i de şöyle der: “Nerede olursanız olunuz; evlerinizde, sofralarınızda, yollarınızda, çarşılarınızda ve meclislerinizde istiğfarı çokça yapınız. Çünkü siz ne zaman mağfirete........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play