We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BİR İNSAN HARCAMA ÖYKÜSÜ

3 2 1
07.06.2022

Adam kıymeti bilen, GDO’su bozulmamış lider, kadro ve hareketler; hedeflerine “İnsan kazanmayı” koyarlar. Kazanılmış ve katma değer üreten insanları harcamak, bu kadro için akıllıca bir iş değildir, ötenazidir.

Fakat insanı kazanmak varken harcamak, çağımızın en yaygın ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklarındandır. Sanki ıslak mendil misali “kullan at” formülüyle işlemektedir. Elinin kiri gibi işini görüp silip atıyor çöpe. “İşin bitti nasıl olsa” pişkinliği ile geriye dönüp bakmak da yok asla!

İnsan harcamak, kaprisleri ve egoları tatmin adına âdetâ, başarıya giden yol olarak kabul görmekte, mubah addedilmektedir. Tek kullanımlık peçete muamelesi yapılarak, para harcamaktan daha kolay geliyor insan harcamak… Yetişmiş, kalifiye insan harcayanlar, harcadıkça çoğalacaklarını sanırlar. Fakat harcanacakları çoğaltırlar da farkına varamazlar. Ya da farkına varırlar da, işlerine gelmez, kulaklarının üstüne yatarlar. Yetişmiş insanları harcayanlar, başında bulundukları yapılanmanın, ağaç misali budandıkça, gürbüz bir şekilde büyüyeceğini zannederler. İnsana, odun muamelesi yapmaktır bu… Bu tür harcama, daha çok İslamî camiada sıkça başvurulan hastalıklı bir ruh halidir.

Bu yazımda sizlere, Patagonya ülkesinin Pokonya vilayetinde, yaklaşık 30 yılını davasına vermiş fakat bir çırpıda harcanmış olan Perzincanlı Hüsmen ağabeyin hikâyesini anlatacağım. Hüsmen ağabey, Perzincan Valiliğinde Hukuk İşleri ve Evrak Büro Şefi iken eline geçen bir kasetten Pokonya’da görev yapan bir hocanın ateşli vaazını dinler ve etkilenir. Bu hocanın ekibi aynı zamanda İslami bir dergi de çıkarmaktadır. Hüsmen ağabey, bu dergiyi de takip eder. Bu dergiyi çıkaranlar da, kasetten vaazını dinlediği Hocanın adamlarıdır. Hoca, aynı zamanda derginin başyazarlığını da yapmaktadır. Bir taraftan vaaz kasetleri, diğer taraftan dergideki yazılar, Hüsmen ağabeyi hayli etkiler ve Pokonya’ya hicret edip hocanın hizmet hinterlandına girmek ister. Bu arada 1990 yılında tayini, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Şef olarak çıkmıştır. Fakat kendisi tenzili rütbeyi kabul ederek İçişleri Bakanlığında Şef olma yerine Pokonya Valiliğinde memur olmayı kabul eder ve tayininin Pokonya’ya yapılması talebinde bulunur ve öyle de olur. Artık bundan sonra yazı ve vaazlarının etkisinde kalıp İslam’a hizmet aşkıyla dolduğu hocasıyla görev yapacağından dolayı çok mutludur.

Hüsmen ağabey artık Pokonya’dadır ve kendini hocasının hizmetine verir. 12 sene hocanın sekreterliğini yapar. Daha sonra, kurdukları vakfın çeşitli birimlerinde hizmet ifa eder. Sonunda bir Aile Eğitim Derneği kurmasını ve son kalemiz ve okçular tepemiz olan ailelerin sorunları ve mutlu aile olmanın yollarını gösteren Aile Seminerleri düzenlemesi istenir kendinden… O da kolları sıvar ve derneği kurarak başta........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play