We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

“ON KARI BULURUM AMA BİR TANE ANA BULAMAM” SÖZÜ VE YARGITAYIN KARARI

4 1 1
02.08.2022

Geçen hafta, bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, “On tane karı bulurum ama bir tane ana bulamam” sözünü boşanma sebebi gördü. Yüksek Mahkeme; bu sözü “Ağır kusurlu davranış” olarak kabul edip kadının manevi tazminat almasına hükmetti.

Hayat Kitabımızda Yüce Allah şöyle buyurur: “Allah, evlerinizi huzur ve sükûn yeri yaptı.(16/Nahl:80). Bu ilahi buyruk bize “Ey eşler! Allah’ın huzur yeri ilan ettiği evinizin huzurunu bozmayın. Bu, Allah’ın gücüne gider” mesajını vermektedir. Çünkü evde huzuru sağlayacak olanlar eşlerdir. Allah, Kur’an’da kadın ve erkeğe -aşağıda açıklanacağı gibi- görev verir.

Rabbimiz kadının yaratılışındaki gayeyi şöyle anlatır: “Kendileriyle mutlu olasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratıp da aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi O/Allah’ın ayetlerinden/harikalarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen bir topluluk için ibretler vardır.(20/Rum:21). Bu ayetten anlıyoruz ki kadının birincil vazifesi kocasını mutlu etmektir. Bu vazifesini yapsın diye kadını Allah dört farklı özellikte yaratmıştır. Kadın; teniyle, kokusuyla, sesiyle ve ziynetiyle erkekten farklıdır. Kadın, bu yönleriyle erkeğe fark atar ve bu özelliklerini kocasına karşı kullanarak kadınlık sanatını icra ederse, o evde mutluluk rüzgârları eksik olmaz. Ama kadınlarımızın çoğu bu güzelliklerini, sadece kocalarına kullanmaları gerekirken, kamusal alanda kullanıyorlar. Komşu gezmesine giderken gösterdikleri bakımlı hallerini, kocaları eve gelirken göstermiyorlar. Evine geldiğinde bakımlı, süslenmiş, neşe dolu, gülücükleri eksin olmayan bir eş görmek, kocaların en doğal hakkıdır. Dolayısıyla kadınlarımız bu ayet üzerinde iyi düşünüp “Kocalarının ancak kendileri ile mutlu olacaklarına ve bu görevi onlardan esirgememeleri gerektiğine” inanarak yaratılış gayelerine uygun davranmalıdırlar. Eğer koca mutsuzsa, kadın Allah’ın yüklediği görevi yapmıyor demektir.

Yüce Allah erkeklere de “O kadınlarla iyi geçinin(4/Nisa:19) diye hitabederek evde iyi geçim kriterleri oluşturma görevini vermektedir. Herkes hanımının nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını iyi bildiği için, onun zihin koridorundan kalbine gidecek güzel sözlerle hitabederek damardan girmelidir. Eğer ev içinde hır gür eksik olmuyorsa, iyi geçim kriterleri oluşturma görevi verilen erkek vazifesini yapmıyor demektir.

İşte gerek erkek gerekse kadın, İlahî irade tarafından kendilerine verilen bu görevleri hakkıyla yaptıkları zaman, Allah’ın “Huzur yeri” olarak ilan ettiği aile yuvamız, bizim dünyadaki cennetimiz olur. Beş yıldızlı otellerde tatil yapsak da, evimize geldiğimizde duyduğumuz huzuru oralarda bulamayız.

Eğer bu görev hakkıyla yapılmazsa, o yuvamız bizim dünyadaki........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play