We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

FATIR SÜRESİ GÖNÜL OKUMALARIM – 14 (SON BÖLÜM)

2 0 1
01.05.2022

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur.

39/

Yeryüzünde ki hükümranlık ve hakimiyet tasarrufunun insandan önce başka bir varlığa ait olduğu;

Allah’ın insanoğluna yeryüzündeki varlıklar üzerinde hakimiyet kurmak için güç elde etmesine müsade ettiği;

İnsanoğlunun aklı ve doğadaki imkanlarla elde ettiği güçle yeryüzündeki varlıklar üzerinde kurduğu hakimiyeti Allah’ın arzu ettiği istikamette veya aksi istikamette kullanabileceği;

Hernekadar Allah İnsanoğluna yeryüzünde güç ve hakimiyet serbestisi verdiyse de asla ilahi güce eşdeğer bir güç elde etme imkanına ulaşamayacağı;

Allah insanoğluna kendi eseri olan varlık alemi üzerinde ki yaratıcılık izlerini takip etme özelliği ve müsadesi verdiği;

İnsanoğluna yeryüzü hakimiyetine müsade edenin varlık âleminin yaratıcısı olan Allah olduğu;

İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesi değil sınava tabi tutulduğu hayatın sorumlu yöneticisi olduğu;

Yaratılmış bir varlık olan insanoğlunun hiç bir zaman ve alanda asla tek yaratıcı olan Allah’ın halifesi olamayacağı;

İnsanoğlunun nesiller arası birbirini taklit veya zıddına hareket ederek sosyal yaşantı tesis etmenin halifelik özelliğinden olduğu;

İnsanoğlunun ruhunu, bedenini ve mekanını imar etmek ve güzelleştirmek için çalışması onun yeryüzünde ki halifelik özelliğinden olduğu;

Allah’ın Kuran’da insana “halife” demesinin onun yenilenme gelişme, evrimleşme ve medeniyet kurma özelliğine vurgu yapmasından dolayı olduğu;

İnsanoğlunun yeryüzünde yüksek mühendislik harikası teknolojik imkanları keşfetmesi ve medeniyetler kurması halifelik özelliğinden olduğu ancak bu özelliği insanoğlunu Allah’a eş koşmaya hatta kendisini Tanrı yerine koymaya kadar götüreceği;

İnsana yeryüzünün yöneticisi (Halifesi) olduğunu bizzat Allah’ın insanoğlunun hem kendisine hemde ilgili tüm varlıklara hatırlatıyor olduğu;

İnsanoğlunun yeryüzü yöneticiliği (halifeliği) Allahın verdiği imkanları kullanmak suretiyle kendi kabiliyeti, gayreti ve marifeti ölçüsünde gerçekleşeceği;

İnsanoğlunun varlık âleminde ki sahip olduğu imkânları ve yöneticilik tasarrufunu kullanırken onu veren asıl sahibin yaratıcısı Allah olduğunu görmezlikten gelen kimseden Allah’ın nefret edeceği;

İstisnasız her insanın dünya hayatında iktidar sahibi olduğu devletin, kendi bedeni olduğu; iyi yönettiği takdirde cenneti, kötü yönettiği takdirde cehennemi olacağı;

Halifelik özelliğinden bihaber yaşayan kişilerin vasfını yitirmiş insan görünümlü sıradan varlıklar olacağı;

Halifelik özelliğini sadece devlet idaresi toplum yönetimi şeklinde değerlendirmenin bu kavramı izahta yetersiz kalacağı;

Yeryüzünde halifelik özelliğinin gereği gibi yaşamayan kimselerin Allah katında hiçbir değeri kıymeti olmayacağı;

Dünya hayatında halifelik........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play