We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

15 TEMMUZ SALDIRISI CUMHURBAŞKANIMIZIN CESARETİ VE SİYASİ KABİLİYETİ SAYESİNDE BERTARAF EDİLMİŞTİR

3 0 6
21.07.2022

Birinci dünya savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeninde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne kadar iç siyasete yönelik olarak bağımsız bir ülke konumunda görülsede dünya müessses nizamın bir parçası olarak ABD ve Batı ülkelerinin gözetim ve kontrolü altında varlığını sürdürmüş devlet politikalarını o çerçevede şekillendirmek mecburiyetinde kalmıştır.

Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarından günümüze kadar ki siyasi gelişmelere, kanun ve anayasa çalışmalarına bakıldığında bu tespitimizin haklılığı görülecektir. Cihana altı asır nizam veren Osmanlı Devleti batıda ki inkişaf eden sanayi devriminin sağladığı güç ve insiyatifi elde edemediği için üstünlüğü kaybetmiş dolayısıyla vatan topraklarında ki hakimiyeti de batılı ülkelere kaptırmıştır.

Osmanlının bakiyesi üzerine kurulan ve varlığını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti de batılı ülkelerin politikalarına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Dünyayı yöneten batılı ülkeler her zaman Osmanlı Devletinin yeniden dirilişinden ve dünyaya nizam vermesinden korktukları için Türkiye Cumhuriyeti ni yakın markajda tutmuşlardır. Onun izlerini silmek için iç politikada halkın gözünün yaşına bakılmaksızın inkilap yasalarının çıkarılmasını sağlamış ve uygulatmışlardır. Tabiki bu değişimde dindeki yozlaşma ve yobazlığın yaygınlaşması da batının istediği bu devrimin kolayca yerleşmesine katkı........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play