XI. ALLAH’IN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED’E KAŞI GÖREVLERİMİZ

Rabbimiz tarafından peygamberliği evrensel ve Kıyamet Günü’ne kadar geçerli kılındığı için bütün insanlık onun davetinin ve tebliğ ettiği Kur’ân’ın muhatabıdır ve ona karşı görevlidir, Biz bu görevleri, bu görevlere vücut veren âyetler eşliğinde sunacağız.

1.) Ona Evrensel Kılınan Son Peygamber Olarak İnanmaktır.

Sebe’ 28:

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

2.) Onun Hayatı Olarak Vasıflandırabileceğimiz Sünnet’ini, Tebliğ Ettiği Kur’ân’ın Açıklaması Olarak Algılamaktır.

Necm 3-4:

“O, arzusuna göre konuşmaz. (Onun bildirip açıkladıkları ve misallendirdikleri) ona vahyedilenden başkası değildir.”

3.) Onu, İtaat Edilmesi İçin Gönderilmiş Hayat Önderi Olarak Tanımaktır.

Nisa 64:

“Biz her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik…”

4.) Ona İtaati Allah’a İtaat Bilmektir.

Nisa 80:

“Kim Elçisi Muhammed’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!”

5.) Allah’ı Sevmeyi Ona İtaat Olarak Anlamaktır.

Âl-i İmran 31:

“(İnsanlara ) de ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”

6.) Allah’a Ve Ahiret’e Îman Ve Allah’ı Çokça Anarak Onu Örnek Almanın Alt Yapısını Oluşturmaktır. (Ahzab 21)

7.) Onu Bütün Yücelikleri İçinde Büyük Ama Bir Beşer Peygamber Olarak Görmektir.

Fussılet 6:

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor. Artık O’na yönelin, O’ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline!”

Son Söz

HZ.PEYGAMBERİ TANIR, ONU YETİŞTİREN KUR’ÂN’I İZLERSEK ONUN GİBİ ÖRNEK İNSAN OLABİLİR VE İNSANLIĞIN MUHTAÇ OLDUĞUNU KÂMİL İNSAN ÖRNEĞİNİ OLUŞTRABİLİRİZ.

Çok iyi bilmeliyiz ki, bütün dünya ülkeleri gibi, âciz önderlerin, bâtıl felsefelerin, materyalist rejimlerin karanlığında muzdarip olan ve buhranlar yaşayan insanlık ve insanımız Onun canlı Kur’ân olan önderliğine muhtaçtır. Onu, kişisel hayatımızın, eğitim, medya ve üniversite gibi kamu kurumlarımızın izlenecek mânevî önderi kılmadıkça, biz müminler için dünyevî ve uhrevî istikbâl pek elîm olacaktır.

Peygamberine itaati, Kendisine itaat olarak bildiren Rabbimiz şöyle buyurur:

Peygamberiniz Muhammed’in size olan yönetici buyruklarını, birbirinize yaptığınız yönlendirmeler gibi algılamayın. İçinizden geçersiz mazeretlere sığınarak sorumluluktan kaçanları Allah çok iyi bilir. Artık Peygamberin emirlerine aykırı gidenler uğrayacakları can yakıcı kişisel belalar ve toplumsal kaoslar-krizlerden korksunlar.” (Nûr 63 )

Kim Allah’a ve Resûl’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraber olacaktır. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisa 69)

Salât Ona ve Selâm Ona olsun

ALİ RIZA DEMİRCAN

QOSHE - PEYGAMBERİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ - Ali Rıza Demircan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

PEYGAMBERİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ

12 0
01.10.2023

XI. ALLAH’IN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED’E KAŞI GÖREVLERİMİZ

Rabbimiz tarafından peygamberliği evrensel ve Kıyamet Günü’ne kadar geçerli kılındığı için bütün insanlık onun davetinin ve tebliğ ettiği Kur’ân’ın muhatabıdır ve ona karşı görevlidir, Biz bu görevleri, bu görevlere vücut veren âyetler eşliğinde sunacağız.

1.) Ona Evrensel Kılınan Son Peygamber Olarak İnanmaktır.

Sebe’ 28:

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”

2.) Onun Hayatı Olarak Vasıflandırabileceğimiz Sünnet’ini, Tebliğ Ettiği Kur’ân’ın Açıklaması Olarak Algılamaktır.

Necm 3-4:

“O, arzusuna göre konuşmaz. (Onun bildirip açıkladıkları ve misallendirdikleri) ona vahyedilenden başkası değildir.”

3.) Onu, İtaat Edilmesi İçin Gönderilmiş Hayat Önderi Olarak Tanımaktır.

Nisa 64:

“Biz her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik…”

4.) Ona İtaati Allah’a İtaat Bilmektir.

Nisa........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play