We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KORUNAN MALI GİZLİCE ÇALAN EL KESİLİR

2 2 8
28.09.2021

Bir Müslüman için ana gaye İslami çizgide yaşamak ve imanla can vererek ebedi mutluluğu sağlayıp Cennetle kucaklaşmaktır. Bir diğer anlatımla imanı korumak asıldır.

Taliban vesilesiyle gündeme getirilen el kesme cezası cehaletimiz sebebiyle imanınızı tehdit eder bir nitelik kazanmıştır. Aslında muhteşem olan bu cezanın inkârı ve ilkel görülmesi kişiyi kâfirlerden kılacağı için açıklanması aciliyet kazanmıştır. Bu sebeple 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınladığımız yazımızla konuya dikkatleri çekmekle birlikte ayrıntılı bilgi vermeyi de üstlenmiştik. Bu sebeple yayını iki gün sürecek çalışmamızı sunuyoruz.
Rabbimizin bu konudaki buyruğu şöyledir:

Hırsızlık eden erkeğin ve hırsızlık eden kadınının yapmış oldukları hırsızlığa karşılık, Allah’tan gelen caydırıcı bir ceza olarak, her ikisinin ellerini (bilekten) kesin. Allah karşı konulamaz güç sahibidir., yerli yerince hüküm verendir.
Hırsızlık zulmünü işledikten sonra tövbe edip, kendini ıslah eden hırsızın hiç şüphesiz Allah tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok acıyandır
.” (Maide 538-39)

Kur’ân’a Kur’ân’ın İstediği Gibi İnanmanın Gereği

El Kesme Cezası

Kur’ân ve Sünnet’te özel ve özgün şartları içinde yapılan hırsızlığa verilecek “El Kesme” cezası adalet ve hatta merhamet yüklü caydırıcı muhteşem bir cezadır.

Bu ceza ancak İslâmî yaşam kurallarının bütünüyle egemen olduğu İslâm Toplumu’nda uygulanabilir. El kesme cezasının İslâm toplumun oluştuğu Medine döneminde Medenî Mâide sûresiyle verilmiş olması de değinilen bu gerçeğe işaret etmektedir.

Bu ceza mesela borca dayalı para ve faiz sisteminin hâkim olduğu,iiliklerine kadar sömürülerek halkı fakir düşürülmüş sosyal adalet yoksunu ülkelerde uygulanamaz. Çünkü İslâm dışı sistemlerin ve zaruri ihtiyaçların karşılanmasını engelleyen ekonomik krizlerin varlığı el kesme cezasını düşürücü ağır şüphedir. Peygamberimizin açıklamasına göre şüpheler cezaları düşürür. Allah şanını artırsın,........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play