Allah şanını artırsın Peygamberimizin Kur’ân’a dayalı açıklamasına göre, inancı ve yaşamı İslamî çizgi üzere olan kulların gördüğü güzel rüyalar dünya hayatında müminlere verilen müjdelerdendir:

“Gerçek müminlere dünya hayatında da, ahiret yaşamında müjdeler vardır. Allah’ın sözleri-yasalarında asla değişim yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir.” (Yûnus 10/64)

Bu tür rüyalar iç dünyamızı aydınlatır, huzur verir, yönlendirir, maneviyatımızı geliştirir.

Ne var ki rüyalar, doğru olarak tabir edilebilse bile, değil umum için, gören kişi için bile dinimizce bağlayıcı değildir,

RÜYALARIM

Her kes gibi benim de bir-iki örneğini sunacağım rüyalarım olmuştur.

Yirmi beş yaşına girerken, Süleyman Camii kabristanında yatır olan Muhaddis-Mütasavvıf Ahmet Ziyauddîn Gümüşhanevî hazretlerini rüyada görüşüp konuşmam ve elinden bir kitabını alışımdan bir ay kadar sonra imtihanı kazanarak Süleymaniye camii hatibi oldum.

12 yıl sonra bir akşam rüyamda büyük bir kitleye konuşma yapmak üzere iken azgın bir köpek üzerime saldırır ve kolumu dişleri arasına alarak konuşmamı engeller. Bir gün sonra da sürgün edilirim.

CUMHURBAŞKANLIĞI LE İLGİLİ RÜYALARIM

Geçen yıl Eylül ayı başlarında rüyamda yükseklerde gezinirken büyük mü büyük iki dağla karşılaştım. Birinin zirvesinde Cumhurbaşkanlığı makam arabası vardı. İkincisinin tepesinde ise Cumhurbaşkanlığı sekretaryası görülüyordu.

Rüyamı, muhaliflerin Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanamayacakları şeklinde tabir ettim ve çevreme anlattım.

İkinci rüyamda ise insanlar alttan ve dar bir geçitten zemine doğru çıkmaya çalışıyorlardı. Derken gençlik halindeki görünümü içinde Recep Tayyip kardeşimin de çıkmaya çalıştığını gördüm. El vererek çıkmasına yardım ettim.

Bu rüyamı da Cumhurbaşkanlığı seçiminin zorlu geçeceğine ama samimi Müslümanların katkıları ile başarı sağlanabileceği şeklinde yorumladım.

AMACIM KİTAP YÜKLÜ EŞEKLERDEN OLMAMAKTIR

Şimdi bazı ahlâk yoksunları su-izan ve gıybet yoluyla suçlayıcı bir tavırla bana “bu rüyaları niye yazdın “deyu sual edebilir. Dahada ileri gidilerek “böylesi yalakalıkla beklentin nedir “ diye de sorulabilir.

Amacım, İsrail oğulları alimleri gibi kitap yüklü eşeklerden olmadığımı ve de olunmaması gereğini vurgulamaktır. (Bak. Cuma 62/5)

Gülüşlerinde çocuk saflığını yansıtan Recep Tayyip kardeşim yarına çıkma garantisi olmayan, üslendiği yönetim yükünün altında ezilen, üstelik her kesimin de her şeyi kendisinden beklediği benim gibi zayıf bir kuldur.

“ …İnsan zayıf yaratılmış bir varlıktır.” (Nisa 4/28)

Rabbime, onu hizmetleriyle insanlar nazarına büyürken kendi katında küçülenlerden kılmaması için dua ediyorum. Zaten çok uzun yıllardan beri “Allahım! Eğer doğrulardan iseler Tayyip kardeşim ve arkadaşlarını güçlendir.” diye dua ediyorum.

CUMHURBAŞKANINDAN BEKLEME ZAVALLILIĞI

Recep Tayyip kardeşten istemek zavallılıktır. Kasımpaşalı bir gemicinin oğlunu dünya lideri haline getiren Rabbimin hazineleri eksildi mi ki ben Rabbimden değil de kulundan bekleyeceğim.

Biz namazlarımızın her rekatında.” Hayatımızı İslamlaştırarak ancak Sana ibadet eder, yalnızca Senden isteriz “ diye yakarmıyor muyuz?

Allah şanın artırsın aziz Peygamberimiz her farz namazın ardından şöyle dua edermiş:

Allahım! Senin engellediğini verecek, verdiğini engelleyecek, hükme bağladığını bozacak hiçbir güç yoktur… Ben Seni gereğince övemem. Se kendini yücelttiğin gibi büyükler büyüğüsün.”

Hem Peygamberimiz, “ Kim bana hiç kimseden bir şey istemeyeceğine garanti verebilir ki ben de ona Cennet’e gireceğini garanti edeyim,” buyurmuyor mu?

HÜKUMET KURULDU

Hükümet kuruldu. Rabbim bu hükümeti özellikle fakirlere ve mazlumlara imdad kılsın.

Cumhurbaşkanımızdan beklediklerini bulamayan ve bulamayacak olanlar üzülmesinler. Kulluğumuz gereği Rabbimin vereceğini Recep Tayyip kardeşimiz mi engelleyebilir mi? Hem bize bazı hayır görülenlerde şer de olabileceği bildirilmiyor mu? (Bak Bakara 2/216)

Hulâsa zaman, Cumhurbaşkanımıza ve hükümet erkanına yalakalık zamanı da değil, evrensel değerler olan HAYIR’a çağrı; İslamî sistem olan MARÛF’u emir; İslam-akıl ve bilim dışılık olan Münker’den sakındırma zamanıdır. (Bak. Al-i İmran 3/104)

Sözü Kur’ân’a bırakalım:

{ “ Ey sorumlu insan! Allah’ın verdiği güç, servet ve saltanatla şımarıp azgınlaşan ve bunlara sahip olmayı doğru yolda olmanın ölçüsü sayan insanlara karşılık, sen Rabb’ine tevazu ile yalvararak de ki:
“Ey mülkün ve her türlü güç, kudret, saltanat ve otoritenin gerçek sahibi olan Allah’ım!”
“Sen yeryüzünde mülkü ve egemenliği dilediğine verir, dilediğinden çekip alırsın!”
“Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın!”

Her türlü nimet, lütuf ve iyilik yalnızca senin elindedir. Hiç kuşku yok ki, senin her şeye gücün yeter! “} (Al-i İmran 3/26)

ALİ RIZA DEMİRCAN

Cumhurbaşkanlığı, rüyalar, dünya lideri, Allah’ın hazineleri

QOSHE - CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLE İLGİLİ RÜYALARIM VE YORUMLARIM - Ali Rıza Demircan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLE İLGİLİ RÜYALARIM VE YORUMLARIM

14 1
05.06.2023

Allah şanını artırsın Peygamberimizin Kur’ân’a dayalı açıklamasına göre, inancı ve yaşamı İslamî çizgi üzere olan kulların gördüğü güzel rüyalar dünya hayatında müminlere verilen müjdelerdendir:

“Gerçek müminlere dünya hayatında da, ahiret yaşamında müjdeler vardır. Allah’ın sözleri-yasalarında asla değişim yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir.” (Yûnus 10/64)

Bu tür rüyalar iç dünyamızı aydınlatır, huzur verir, yönlendirir, maneviyatımızı geliştirir.

Ne var ki rüyalar, doğru olarak tabir edilebilse bile, değil umum için, gören kişi için bile dinimizce bağlayıcı değildir,

RÜYALARIM

Her kes gibi benim de bir-iki örneğini sunacağım rüyalarım olmuştur.

Yirmi beş yaşına girerken, Süleyman Camii kabristanında yatır olan Muhaddis-Mütasavvıf Ahmet Ziyauddîn Gümüşhanevî hazretlerini rüyada görüşüp konuşmam ve elinden bir kitabını alışımdan bir ay kadar sonra imtihanı kazanarak Süleymaniye camii hatibi oldum.

12 yıl sonra bir akşam rüyamda büyük bir kitleye konuşma yapmak üzere iken azgın bir köpek üzerime saldırır ve kolumu dişleri arasına alarak konuşmamı engeller. Bir gün sonra da sürgün edilirim.

CUMHURBAŞKANLIĞI LE İLGİLİ RÜYALARIM

Geçen yıl Eylül ayı başlarında rüyamda yükseklerde gezinirken büyük mü büyük iki dağla karşılaştım. Birinin zirvesinde Cumhurbaşkanlığı makam arabası vardı. İkincisinin tepesinde ise Cumhurbaşkanlığı sekretaryası görülüyordu.

Rüyamı, muhaliflerin Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanamayacakları şeklinde tabir ettim ve çevreme anlattım.

İkinci rüyamda ise insanlar alttan ve dar bir geçitten zemine doğru çıkmaya çalışıyorlardı. Derken gençlik halindeki........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play