We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ÂHİRET HAYATI II (MAHŞER/SORGULAMA)

5 2 14
11.10.2021

Sanı yüce olan Allah’ımız şöyle buyurur:

Âyetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde, ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa Kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın! Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir.” (Fussılet 41/40)

  • Hz Adem’den Kıyamet Günü’ne kadar yaşamış bütün insanlar ve cinleri kabirlerinden kaldırılacak ve sorgulanmak üzere Mahşer alanına sevk edilecektir. Mahşer Nedir?
  • Mahşer, dağları ve engebelerinden arındırılacak yeryüzünün dümdüz ve muhteşem bir mahkeme alanına dönüştürülmesidir; (Tâ-Hâ, 105-107) Bütün i insanların ve cinlerin yargılanmak üzere bu mahkeme alanında toplanmalarıdır.

Rabbimiz şöyle buyurur:

“O gün bütün ümmetleri diz çökmüş görürsün. Her Ümmet

Amel Kitabı’nın başına çağrılır. O gün yaptıklarınızın karşılığını

bulursunuz. Onlara ‘bu Amel Kitabı size gerçekleri dile getirecek

Kitabımızdır. Biz sizin bütün yaptıklarınızın birer kopyasını çıkartıyorduk,’ denilecek.” (Casiye 45/28,28)

  • Hiçbir kişi unutulmaksızın tek tek bütün ergin ve iradeli insanlar ve cinlerin bir araya getirileceği Mahşer’de sorgulama nasıl ve ne şekilde olacaktır?
  • Kur’ân’ın el-Kitab dediği hayat filminin ortaya konulup kişiye bizzat okutulup izletilmesi yoluyla olacaktır. ( Kehf,18/ 47-49; İsra 17/14)

Ei Kitab her bir kişi için........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play