We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

BİRBİRİNİZİ DESTEKLEMEZSENİZ…

1 1 0
06.07.2021

Abdullah Yıldız

Önceki yazımızda, “müminlerin birbirlerine yardım etmemeleri” halinde neler olabileceğini sormuştuk.

Bu sorumuzun cevabını, Enfal suresinin 73’üncü ayetinde buluyoruz: “Kafirler birbirlerinin velileridir (dostları ve yardımcılarıdır). Eğer siz ey müminler, kafirlerin birbirlerine yardım ettikleri gibi birbirinize yardım etmezseniz, yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk ortaya çıkacaktır.”

Velâyet (dostluk) ilişkisinin dine bağlı olarak yürümesi Müslüman olmayanlar için de geçerlidir; yani onlar da kendi dinlerine mensup olanlara öncelik verirler, birbirlerini korurlar, aralarında yardımlaşırlar. Ama bu kural değiştirilir ve dini (dünya görüşü, yaşam biçimi) farklı olanlarla dostluk ilişkisi kurulursa, bundan iki kötü sonuç doğar: Fitne ve fesat. Fitne, birey ve toplumun dinî ve ahlâkî hayatının bozulması, kirlenmesi, değişmesi tehlikesidir. Fesat ise, din birliğine dayalı dayanışma düzeninin değişmesi, dinleri farklı olanlarla yardımlaşan grupların ortaya çıkması sonucu sosyal düzenin bozulmasıdır (Kur’an Yolu).

Zira, Tevbe suresinin 68-69. ayetlerinde açıklandığı üzere; kafirlerin ve özellikle küfürlerini gizleyip kendilerini “Müslüman” gösteren münafıkların asıl işleri, fitne-fesat çıkarmak ve kötülükleri yaymaktır:

“Erkek-kadın münafıklar birbirlerindendirler. Kötülüğü emreder, iyiliği yasaklarlar, elleri sıkıdır, onlar Allah’ı unuttukları için Allah da onları unuttu. Münafıklar yoldan çıkmışların ta kendileridirler.Allah erkek-kadın münafıklar ile kâfirleri cehennem ateşi ile cezalandıracağına........

© Mir'at Haber


Get it on Google Play