We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müslüman kadın, Gayr-i Müslüm bir erkekle evlenebilir mi?-II

3 0 0
24.09.2021

Müslüman kadınların müşrik erkeklerle evlenmesi, “Müşrik erkekler de iman etmedikçe onlara mümin kadınları nikâhlamayın. Mümin bir köle müşrikten daha hayırlıdır” (Bakara, 221) ayetiyle haram kılınmıştır.

Müslüman kadınların kâfir erkeklerle evlenmesi de Kur’an-ı Kerim’deki, “Mümin hanımlar, kâfirlere helâl değildir; kâfirler de mümin hanımlara helâl olmazlar” (Mümtehine, 10) ayetiyle haram kılınmıştır.

Müslüman kadınların Budist, şintoist, ateist ve deist gibi sapkın görüşlü kişilerle evlenmesi de haramdır. Bu sapkınlar da kâfirdir.

Müslüman kadınların Yahudi ve Hıristiyanlarla evlenmesi de haramdır. Maide Suresi 5’inci ayetteki, “Kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları -zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın ve mehirlerini verdiğiniz takdirde- size helaldir” ifadesiyle Müslüman erkeklerin Yahudi ve Hıristiyan kadınların hür ve iffetli kadınlarıyla evlenmesine şartlı ruhsat verilmesinden yola çıkarak Müslüman kadınların da bu zümreyle evlenmesinin caiz olduğunu öne süren dinde reformistler mevcuttur. Ancak bu iddia, Kur’an-ı Kerim’in anlam bütünlüğüne, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) uygulamalarına terstir. Şöyle ki:

1-Kur’an-ı Kerim’de Yahudi ve Hıristiyanları kâfir ve müşrik gören ayetler vardır. Kur’an-ı Kerim, “Gerek ehl-i kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindeler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler” (Beyyine, 6) buyrularak Yahudi ve Hıristiyanların kâfir olduğunu beyan etmektedir.

Başka bir ayet-i kerimede, “Yahudiler Üzeyr Allah’ın oğludur dediler, Hıristiyanlar da Mesih Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini), önceden kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl sapıyorlar!” (Tevbe, 30) buyrulmaktadır.

Maide Suresi 72’inci ayette bu zümrenin........

© Milli Gazete


Get it on Google Play