We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İslam iktisat sistemi, tekaruz, karz-ı hasen ve…

7 0 0
19.02.2019

Dr. Süleyman Akdemir’in “Faizin Yarattığı Toplumsal Sorunlara Yönelik Alternatif Arayışlar: Para Peşin Mal Vadeli Selem Sözleşmelerine Yenilikçi Bir Yaklaşım” çalışması üzerinde kaldığımız yerden durmaya devam ediyoruz…

(Süleyman Akdemir Hocayı ve bu konuları canlı dinlemek isteyenleri, Cumartesi sabahları Üsküdar’daki İslam Medeniyeti Vakfı merkezimize bekleriz... 0216 343 97 31)

“Faizi yasaklayan sistemlerde ve bu arada İslam iktisat sisteminde faiz yerine “karşılıklı kredileşme/tekaruz” sistemi kabul edilir. Kredi kullanan kullandığı kredi kadar kredi kullandırana kredi açmış olur. Bir başka deyişle krediyi kullanan kullandığı süre kadar karşı tarafa kredi verme sorumluluğu altına girer. Karz-ı hasen ifadesi kamunun vermiş olduğu kredileri ifade eder. Bu ifadeyi faizsiz veya karşılıksız borç verme şeklinde anlayanlar da vardır.

Borç verme/karz ve borç alma/deyn bir paranın iki yüzü gibidir. İnsan diğer bütün canlılardan farklı olarak borç verebilen ve borçlanabilen tek canlıdır. Arılar ayrı ayrı üretirler, ürettiklerini kovana getirerek ihtiyaçları nispetinde birlikte tüketirler. İnsan ise arıların tersine işbölümü yaparak birlikte üretir ve ürettiğini üleşerek payını alır ve bireysel olarak veya kendi ailesi içinde tüketir. Payını kullandığı veya tükettiği gibi tasarruf ederek biriktire de bilir. Bu birikimler zamanla birikmiş mal ve emek olan sermayeye dönüşür. Elindeki bu tasarrufları başkalarına devredebileceği gibi borç/karz olarak da verebilir. O........

© Milli Gazete