We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Faizli uygulamalar ve faizsiz sistem arayışları…

4 0 0
17.02.2019

Dr. Süleyman Akdemir’in “Faizin Yarattığı Toplumsal Sorunlara Yönelik Alternatif Arayışlar: Para, Peşin Mal, Vadeli Selem Sözleşmelerine Yenilikçi Bir Yaklaşım” çalışması üzerinde duruyorduk; geçen yazıda “öz/özet” üzerinde durduk.

Bugün “GİRİŞ” bölümü ile devam edelim… “Çağımızda FAİZE DAYALI UYGULAMALAR; sermaye lehine, emek aleyhine aşırı ve yıkıcı denebilecek sonuçlar ortaya çıkarmış, gelir dağılımında dengesizliklere neden olmuştur. Finansal değerlere sahip olanlar, faiz mekanizması yoluyla, emek sarf etmeden ve rizikoya katılmadan hasıladan pay almışlar, ekonominin temel kuralı olan “kâr rizikoya katlananların payıdır” ilkesini ortadan kaldırmışlardır. Diğer taraftan yasal düzenlemelerle faiz güvence altına alınmış, faize dayalı haksızlıklara karşı hukuka ve yargıya başvurma yolları da kapanmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda sermaye tekelleri oluşmuş, dünya SERMAYE tarafından yönetilir hale gelmiştir. Bu durum 48’inci Dünya Ekonomik Forumu Davos’a yansımış, dünya servetinin yüzde 82’si en zengin yüzde 1’in eline geçtiği vurgulanmıştır. “Çalışmayı Ödüllendir, Zenginliği Değil/Reward Work, Not Wealth” başlığı ile yayımlanan rapor, dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82’sine sahip olduğunu ortaya koymuş, milyarder artışında rekor kırılmıştır. Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya........

© Milli Gazete