We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Faizli düzen/sistem; faizin tanımı ve kapsamı (6)

6 0 0
21.02.2019

Günlerdir bir ‘dizi yazı’ olarak yazıyoruz… İlk iki yazı doğrudan ‘FAİZ’ üzerineydi…

İkinci yazı başlığını hatırlayalım: Faizli uygulamalar ve faizsiz sistem arayışları…

Beş yazı bitti, altıncı yazıya geldik, yine ‘FAİZ’ üzerine yazacağız ama derinlemesine.

“Faizin önce etimolojisi verilecek, yasal düzenlemelere işaret edilecek, tanımı yapılacak. Faizin rizikosuz bir kazanç olduğu, zamanla artan borcu ifade ettiği, misliyattan alınan kiraya karşılık geldiği ve emeksiz bir kazanç olarak karşımıza çıktığı üzerinde durulacak.

Faiz kelimesi Arapçadır. Araplar ‘faiz’ kelimesi yerine ‘riba’ kelimesini kullanırlar. Etimolojide riba, ‘artmak, ziyadeleşmek, fazlalaşmak’ manasına mastardır. Faiz adıyla “artık değer”in ismi olmuştur. İslam fıkhında, karşılıklı faydaya yönelik bir sözleşmede karşılıksız kalan herhangi bir fazlalık demektir. Faiz; semen kabul edilen değerlerin mübadele aracı olarak kullanılması ile birlikte ortaya çıkmıştır. Yazılı metinler arasında yer alan Tevrat’ta faize ilişkin hükümler bulunur. Yahudiler arasında yasaklanmasına rağmen Yahudi olmayanlara faiz karşılığı borç verilebileceği şeklinde hükümler yer alır. Aynı şekilde Tevrat’ta da faiz yasağına yer verilir. Ancak bu yasak Museviler arasında olup dışa karşı serbesttir. “Eğer kavminden birine ödünç verirsen ona faiz koymayacaksın. Komşundan bir şey alırsan onu güneş batmadan geri vereceksin” (Tevrat, Çıkış Bab:........

© Milli Gazete