We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Faizli düzen/sistem; Faiz ve Selem farkı (11)

8 0 0
28.02.2019

“Erbakan’ı anma haftaları ve ‘Adil Düzen’” diyerek, Erbakan Hocamızı bu yıl farklı bir şekilde anıyoruz; bu farkı bundan önceki yazılarda açıkladık, o yazılara bakılabilir...

Ne diyorduk? Ekonomimiz çıkmazda ya; çare ve çözüm niyetine, ilgilileri ve herkesi Erbakan’ca yani Erbakan Hocamızın metodu ile uyarmaya devam ediyoruz…

Evet, Erbakan’ca ‘TEŞHİS VE TEDAVİ’ uyarılarımıza onbirinci dizi yazımızla devam edelim… “Emeksiz Kazanç, Faizin Benzer Kurumlardan Farkları, Faizin Ticaret/Kârdan Farkı, Faizin Kiradan Farkı, Faiz ve Selem Farkı” ve benzeri konular üzerinde duruyorduk… Dr. Süleyman Akdemir’in “Faizin Yarattığı Toplumsal Sorunlara Yönelik Alternatif Arayışlar: Para Peşin Mal Vadeli Selem Sözleşmelerine Yenilikçi Bir Yaklaşım” çalışması üzerinde, “Faiz ve Selem Farkı ” ile durmaya devam ediyoruz…

“Faiz ve Selem Farkı

Faizin zaman içinde artmayıp bir işlemde sağlanan belli bir rizikosuz kazanç olma durumu söz konusu olabilir. Böyle bir faizin ticarete benzediği ileri sürülebilir. İslam fıkıhçıları buna “faizi fazl” demişlerdir. Bu tür zamanla artmayan fazlalıkları meşru gören az sayıda da olsa fıkıhçı vardır. Buradaki bu fazlalığın veresiye satışından olup olmadığı tartışmalıdır. Benzer durum “selem” adı verilen sipariş anlaşmalarında da ortaya çıkar. Bir başka deyişle geç........

© Milli Gazete