We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Faizli düzen; emeksiz kazanç ve faizin kârdan farkı

16 0 0
24.02.2019

Ne diyorduk? Biz, Dr. Süleyman Akdemir’in “Faizin Yarattığı Toplumsal Sorunlara Yönelik Alternatif Arayışlar: Para Peşin Mal Vadeli Selem Sözleşmelerine Yenilikçi Bir Yaklaşım” çalışması üzerinde kaldığımız yerden durmaya devam ediyoruz…

Ekonomimiz çıkmazda ya; çare ve çözüm niyetine, ilgilileri ve herkesi uyarmaya devam ediyoruz… Evet, sekizinci yazı ile uyarılarımıza devam edelim… “Emeksiz Kazanç, Faizin Benzer Kurumlardan Farkları, Faizin Ticaret/Kârdan Farkı, Faizin Kiradan Farkı, Faiz ve Selem Farkı” ve benzeri konular üzerinde duracaktık; duralım…

Esasen sermaye biriken emekten başka bir şey değildir. O nedenle bir hak olduğu açıktır. Emek karşılığı olan bu servetin emeksiz kazanca dönüşmesi onun doğasına aykırıdır.

Faiz, insanları doğal olarak üretime yöneltme yerine çalışmamaya yönlendirir. Gizli işsizliğe neden olur. Faiz, geliri olanlar için görünürde işi var gibi gözükmesine rağmen reel ekonomide üretim yapılmadığı için ‘gizli işsizlik’ kabul edilir. Reel ekonomide asıl olan emek olduğundan faiz emek dışı kazanç olarak karşımıza çıkar.

Kazanç, sermaye ile emeğin toplamına eşit kabul edilir. Çeşitli değer ve ölçülere göre belirlenir. Örneğin kapitalistlerde, kazancın tamamı sermayenin........

© Milli Gazete