We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ekonomi, kredi, kredileşme, karz, selem sistemi

3 0 0
18.02.2019

Dr. Süleyman Akdemir’in “Faizin Yarattığı Toplumsal Sorunlara Yönelik Alternatif Arayışlar: Para Peşin Mal Vadeli Selem Sözleşmelerine Yenilikçi Bir Yaklaşım” çalışması üzerinde kaldığımız yerden durmaya devam ediyoruz…

“Ekonomi eşyanın faydasını arttırmaktır. Toplumsal yapı içinde ekonomi kurumu eşyanın insana sağladığı faydaları konu alır. İlk bakışta konusu sadece eşya imiş gibi görünür. Ancak konusu sadece eşya olmayıp, aynı zamanda eşyadan sağlanan faydadır. Bazı kimseler eşyanın dışında insanlardan sağlanan faydayı da ekonominin konusu yaparlarsa da bunlar daha ziyade sosyal haklarla ilgili kabul edilir ve ekonomik hakların içine girmez. İnsan emeğinin ekonomik haklar içinde yer alması, eşyanın faydasını arttırıcı bir faktör olması sebebiyledir. Eşyanın faydası eşya üzerinde yapılan değişiklikle, eşyanın yeri değişmekle, eşyanın malikinin değişmesiyle ve eşyanın kullanma zamanının değişmesiyle ortaya çıkar.

Ekonomide borçlanma zorunludur. Toplum içinde yapılan işlemlerin zamana ve malike göre en faydalı bir şekilde değerlendirilebilmesi için borçlanmaların olması zorunludur. Ancak bu durum bazı rizikolar taşır. Bireylerin bu rizikoyu güven altına almaları mümkün değildir. O nedenle bunun toplum tarafından güven altına alınması zarureti vardır. Kredileşme bu sayede mümkün olabilir. Bundan dolayıdır ki kredileşmeden doğan rantın da topluma ait olması gerekir. Kredileşme, verimi........

© Milli Gazete