We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Beklenen denge ve düzen Adil Düzen olacaktır

6 0 0
21.01.2019

Kur’an Mekke’de İsrail peygamberlerini anlatıyordu.

Medine’deki Araplar güçlü ve kalabalık idiler, aralarında Yahudi kabileleri de vardı.

Yahudiler kendi dinlerini Medinelilere öğretmiyorlardı, Medine Arapları da onların emrine girmek istemiyorlardı. Kur’an’ı dinleyen Medineliler Müslümanları Medine’ye davet ettiler. Kur’an Medine Yahudilerini sadece dayanışmaya katılmalarını istiyordu. Öyle yaptılar.

Sonunda ihanet ettiler ve Hayber’den de kovuldular.

Hz. Ömer Kudüs’ü fethedince onlara da yer verdi. Böylece merkezleri Medine’den Kudüs’e taşınmış oldu. Hıristiyanlar orasını alınca Yahudileri kovdular, tekrar Müslümanlar fethedince yeniden Kudüs’e geldiler.

-Sonunda Yahudiler sermayeleri ile dünyaya hâkim oldular.

-Osmanlı İmparatorluğu’nu yıktılar, İsrail Devleti’ni kurdular.

-İslamiyet’i tamamen yok ederek dünyaya hükmedeceklerdi.

-Türkiye’de dinsiz devlet kurmak istediler; bu Türkiye onlara tetikçilik edecekti.

Onlara göre Türkiye dinsizleşecekti ama dinsizleşmedi.

Sovyetler’i (SSCB) alternatif olarak çıkardılar.

Türkiye dinsiz olacak ama Batı bloğunda yer alacaktı. Celal Bayar’ı........

© Milli Gazete