We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Afganistan birkaç zalim işgalci güce mezar oldu-2

5 0 0
02.09.2021

Afganistan coğrafyasına İslam’ın ulaşması çok erken dönemde, Hz. Osman veya Muaviye devrinde oldu. Maveraünnehir ve Horasan’da hüküm süren Samaniler devletinin sınırları IX. yüzyılda Afganistan’ın büyük bölümünü de içine alıyordu.

Türkler, Sebük Tegin önderliğinde, Afganistan’ın en önemli kentlerinden biri olan Gazne’de Gazneli Devleti’ni kurdular. Bu devletin dünya tarihine geçen büyük sultanı Gazneli Mahmud (998-1030) İskender’in yapamadığını başararak Gazne’den çıkıp Hindistan›a hâkim olmuştu ama onun devri de uzun sürmedi. Bununla birlikte Gazneli, devrinde Afgan coğrafyasındaki Türklerin sayısını artırdı.

Afganistan’daki Gazneli egemenliği 1040’ta meydana gelen Dandanakan Savaşı’nda Selçukluların zaferiyle son bulunca bölgenin siyasi tarihi yeni bir seyir aldı. 1157’de son Selçuklu Sultanı Sencer vefat edince kısa bir süre Gurluların hâkimiyeti sürdü. XII. asrın sonlarında Harzemşahlar 1220’deki Moğol istilalarına kadar Afganistan’a hâkim oldular. 1364’de Timur Afganistan’ı hükmü altına alana kadar Moğolların etkisi sürdü. Timur ülkenin başkenti olarak Herat’ı öne çıkardı. Timur’un güvenlik ve bayındırlık siyaseti sayesinde birçok kent ve özellikle Herat bulunduğu coğrafyanın cazip bir kültür merkezi haline dönüştü.

Timur’un torunlarından Bâbür (1483-1530), Afganistan’da uzun zaman devam eden ve sınırları Hindistan içlerine kadar uzanan yeni bir devlet kurmayı başardı. Onun devleti Hindistan’da........

© Milli Gazete


Get it on Google Play